Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank er bedste bank til at reducere klimaaftryk i sine udlån

En ny undersøgelse fra analysehuset Bloomberg Intelligence viser, at Danske Bank fører globalt, når det handler om at reducere CO2-aftrykket i vores udlån til kunderne.
I sidste uge skrev Bloomberg News , at Danske Bank skiller sig ud som den bank, der er bedst til at reducere sin såkaldte finansierede CO2-udledning – dvs. hvor stort et CO2-aftryk, vores udlån til kunderne efterlader.

“Klimaforandringerne er én af de største udfordringer, vi står overfor som samfund. Vi har kunder i sektorer, der sætter et signifikant CO2-aftryk. Som bank er vi en del af løsningen på dette problem, og vi hjælper vores kunder med deres grønne omstilling. En vigtig forudsætning for at være en del af løsningen er, at vi kender vores finansierede klimaaftryk, så vi kan sætte os klare og ambitiøse mål, rapportere på dem og følge op med konkret handling” siger Samu Slotte, Chef for bæredygtig finansiering i Danske Bank

Vurderingen fra Bloomberg Intelligence er baseret på estimater af klimaaftrykket på både gennemførte og fremtidige transaktioner. Estimatet på fremtidige transaktioner er fremskrevet ud fra de konkrete reduktionsmål, bankerne har sat. 


Vi har kunder i sektorer, der sætter et signifikant CO2-aftryk. Som bank er vi en del af løsningen på dette problem, og vi hjælper vores kunder med deres grønne omstilling. 

Samu Slotte

Chef for bæredygtig finansiering, Danske Bank CO2-mål for de mest forurenende sektorer   

Den europæiske centralbank, ECB, udstak onsdag en deadline på tre år for, hvornår de 186 storbanker, der ligger under det fælleseuropæiske tilsyn, skal have implementeret ECB’s klimakrav. Et af kravene er en opgørelse af, hvor stort et klimaaftryk en banks portefølje afgiver.

Danske Bank satte tidligere i 2022 som den første nordiske bank konkrete mål for CO2-reduktion frem mod 2030 for udlån til sine mest forurenende sektorer, med henblik på, at kundeporteføljen bliver klimaneutral senest i 2050 i tråd med Paris-aftalen. Målene dækker den CO2-udledning hos kunderne, som Danske Bank har andel i gennem sit udlån til virksomhedskunder inden for sektorerne skibsfart, energiforsyning, samt olie- og gasproduktion.

Læs mere om, hvordan vi arbejder med bæredygtig finansiering og investering


Fakta om Danske Banks 2030-delmål

Skibsfart

Kunder skal i 2030 reducere deres emissioner per fragtet vare – svarende til 20-30% for kundeporteføljen sammenlignet med 2020. Emissionerne måles efter ”Poseidon Principles standarden”, som også sikrer rapportering og løbende overvågning af kundernes fremskridt. Vi yder overgangsfinansiering til shippingkunder for at sikre, at der foretages effektivitetsforbedringer, og for at muliggøre udskiftning af gamle skibe med nye og mere effektive skibe, der ofte kører på alternative brændstofteknologier.

Energiforsyningsselskaber

Kunder skal i 2030 reducere emissioner pr. kilowatt-time el- og varmeproduktion svarende til 30% for kundeporteføljen sammenlignet med 2020. Danske Banks kunder inden for energiforsyning er allerede langt fremme med hensyn til at reducere deres CO2-emissioner gennem tidlige og vedvarende investeringer i vandkraft, vindenergi og biomasse.

Olie- & gasproduktion (”Upstream”)

Danske Banks udlånseksponering til olie- og gasproducerende kunder skal i 2030 reduceres med 50% for kundeporteføljen sammenlignet med 2020. Der er ikke opstået nogen klar standard til at måle overgangen i olieproducerende virksomheder. Derfor vil vi, i stedet for at sætte et mål baseret på aktiviteter, målrette en reduktion af vores udlånseksponering. Det fastsatte niveau afspejler faldet i investeringsbehovet i nordisk olie- og gasproduktion som defineret af nul-udledningsscenarier samtidig med, at det fortsat giver mulighed for at støtte de mest effektive producenter også efter 2030.