Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank vil måle på, hvordan lån og investeringer påvirker biodiversiteten


Som den første nordiske bank har Danske Bank tilmeldt sig Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF). Med partnerskabet kan vi måle og på længere sigt sætte konkrete mål for vores påvirkning af biodiversiteten.

Tabet af biodiversitet er beskrevet som en potentielt større krise end klimaforandringerne og udgør en akut trussel mod vores klode.

Som den første nordiske bank er Danske Bank blevet del af Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF), som er en international sammenslutning af banker, der arbejder på at reducere deres negative påvirkning - og øge deres positive indflydelse - på biodiversiteten.

"Biodiversitetskrisen har historisk set ikke været genstand for samme niveau af opmærksomhed og handling som klimaforandringerne, men der er brug for handling, og den finansielle sektor har et ansvar for aktivt at tage del i udfordringen," siger Samu Slotte, Global Head of Sustainable Finance i Danske Bank, og tilføjer:

"PBAF er et vigtigt initiativ, der understøtter og fremmer standardiseringen og gennemsigtigheden af arbejdet med at måle og vurdere biodiversitetsrelateret økonomisk risiko. Det fungerer som en ramme for at måle og rapportere på, hvordan vores investeringer og udlån til store virksomheder påvirker biodiversiteten."

Vi skal kende vores påvirkning, før vi kan sætte relevante mål. PBAF hjælper os med de værktøjer og den metodik, der på længere sigt kan styre vores udlån og investeringer i en retning, der er bedre for biodiversiteten.

Samu Slotte

Global Head of Sustainable Finance, Danske BankEt nødvendigt skridt

I 2020 tilmeldte Danske Bank sig Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), et globalt initiativ, der satte gang i vores indsats for at måle bankens klimapåvirkning. Det mundede ud i en række klimamål, og det er ligeledes intentionen at sætte biodiversitetsrelaterede mål, når vi har overblik over vores påvirkning.

"Ligesom med CO2-udledning skal vi vide, hvad vores påvirkning er, før vi kan sætte relevante mål. PBAF hjælper os med de værktøjer og den metodik, der på længere sigt kan styre vores udlån og investeringer i en retning, der er bedre for biodiversiteten,” siger Samu Slotte.

Hvad er biodiversitet, og hvorfor er det vigtigt?

Biodiversitet kan defineres som den mangfoldighed af dyr, planter, svampe og mikroorganismer, der udgør vores naturlige verden. Hver af disse arter og organismer arbejder sammen i økosystemer for at opretholde balancen og understøtte livet med alt det, vi behøver for at overleve - mad, rent vand, medicin og husly.

Kort sagt kan et tab i biodiversitet føre til et sammenbrud i dette økosystems funktion og dermed og udgøre en alvorlig trussel mod virksomheder, økonomi og i sidste ende menneskeliv.

Mere om PBAF

  • En uafhængig fond og et verdensomspændende initiativ.
  • Består af 32 finansielle institutioner fra otte lande.
  • PBAF's primære mål er at udvikle en standard, der gør det muligt for finansielle institutioner at vurdere og vise deres påvirkning og afhængighed af biodiversitet i udlån og investeringer. På den måde bliver finansielle institutioner i stand til effektivt at styre og rapportere på biodiversitetsrelaterede risici og muligheder, og bidrage til bevarelse og en bæredygtig brug af biodiversitet.