Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank tilslutter sig Partnership for Carbon Accounting Financials

Banker spiller en vigtig rolle i omstillingen til en mere CO2-neutral økonomi. For at understøtte vores strategi og indsats på klimaområdet har Danske Bank derfor nu tilsluttet sig Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) som den første store nordiske bank.

PCAF er et samarbejde mellem finansielle institutioner, som har til formål at udvikle og implementere en harmoniseret tilgang til at måle og offentliggøre den drivhusgasudledning, der er forbundet med lån og investeringer. 

PCAF spiller således en rolle i forhold til at understøtte Danske Banks ønske om at fremme standardiseret bæredygtighedsrapportering og tilpasse vores udlån til erhvervskunderne til klimamålsætningerne i Paris-aftalen.

I februar i år introducerede vi nye mål for bankens bidrag til den grønne omstilling. Blandt disse har vi forpligtet os til at tilpasse vores udlån til erhvervskunderne til klimamålsætningerne i Paris-aftalen. Det er en længere rejse og et væsentligt led i at sikre en metode, vi kan basere vores beregninger på. Vores tilslutning til PCAF er derfor et vigtigt skridt på vejen mod at opfylde vores målsætning.

Maria Simonson

Chef for Group Societal Impact & Sustainability, Danske Bank


 
En international tilgang
Måling af CO2-udledning fra lån og investeringer er et grundlag for, at Danske Bank kan udvikle og udføre scenarieanalyser, opstille mål og kommunikere fremskridt i tiltag, der afbøder konsekvenserne af klimaforandringerne.

”Vores deltagelse i PCAF giver os det nødvendige udgangspunkt for at kunne fastsætte konkrete målsætninger og i sidste ende tilpasse vores udlån til erhvervskunderne til klimamålsætningerne i Paris-aftalen,” siger Samu Slotte, chef for bæredygtig finansiering i Danske Bank.

Hertil tilføjer Ulrika Hasselgren, chef for bæredygtige investeringer i Danske Bank: 

”PCAF understøtter vores arbejde med at fremme standardisering og transparens i indsatsen for at måle og vurdere klimarelaterede finansielle risici og fungerer på den måde som en relevant ramme for yderligere at udvide måling og rapportering af emissioner på tværs af aktivklasser”.

Fakta om PCAF 

  • Blev grundlagt af 14 hollandske finansielle institutioner i 2015.
  • Består i dag af mere end 60 banker, investorer og fondsforvaltere fra fem kontinenter.
  • Medlemmerne samarbejder om at udvikle og implementere en harmoniseret tilgang til at vurdere og videreformidle omfanget af de drivhusgasser, der er forbundet med deres lån og investeringer.

Læs mere på carbonaccountingfinancials.com