Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Ny ”alt-i-en-løsning” til investorer med fokus på bæredygtighed


Danske Bank går nu ud med fem nye Danske Invest-fonde til investeringskunder, der både ønsker en god spredning på tværs af aktier og obligationer og et stærkt fokus på bæredygtighed.
Investeringskunder i Danske Bank får fremover endnu bedre muligheder for at lade afkast og bæredygtighed gå hånd i hånd. 

Under navnet ”Danske Invest Global Ansvarlig Portefølje” kan Danske Bank nu tilbyde fem nye balancerede fonde, der både giver investorer en god spredning på tværs af aktier og obligationer og en stærk profil i forhold til bæredygtighed. 

De fem fonde har hver deres risikoprofil – dvs. hver deres overordnede fordeling mellem aktier og obligationer. Det særlige fællestræk ved dem er, at mindst 75 pct. af investeringerne i porteføljerne skal være bæredygtige investeringer. 

”De nye fonde har strenge krav til det bæredygtige aspekt i investeringerne. Det betyder, at fondene egner sig godt til investorer, som gerne vil have et team af specialister til at passe deres formue, samtidig med at investeringerne kan bidrage til den bæredygtige omstilling,” forklarer Robert Mikkelstrup, der er administrerende direktør i Danske Invest. 

Fondene egner sig godt til investorer, som gerne vil have et team af specialister til at passe deres formue, samtidig med at investeringerne kan bidrage til den bæredygtige omstilling.

Robert Mikkelstrup

Administrerende direktør, Danske InvestNy lovgivning har øget behovet
Lanceringen kommer i kølvandet på nye EU-regler (MIFID II), der har til formål at oplyse private investorer om bæredygtige investeringer og allokere flere midler mod dem. Ifølge de nye regler, der trådte i kraft den 2. august i år, skal investeringsrådgivere fremover spørge kunder om deres præferencer i forhold til bæredygtighed som en del af investeringsrådgivningen. 

”Med de nye fonde kan vi nu bedre imødekomme den efterspørgsel, som reglerne forventes at give efter investeringsløsninger med fokus på både bæredygtighed og god spredning på tværs af aktier og obligationer,” siger Thomas Otbo, der er investeringsdirektør i Danske Bank Asset Management med ansvar for bl.a. forvaltningen af vores investeringsløsninger.

”Set i et større perspektiv er det også rigtig vigtigt, at vi som kapitalforvalter både kan hjælpe vores kunder med at understøtte en positiv udvikling i samfundet og få et godt afkast af deres opsparing,” tilføjer han.


Hvad er en balanceret fond?

En balanceret fond består af en blanding af aktier og obligationer.

Det er en investeringsløsning, hvor vores kunder primært skal tage stilling til, hvilket niveau af risiko der passer bedst til dem – og hvilken af vores balancerede fonde der dermed er den rette for dem. Derefter tager vores investeringsspecialister sig af den løbende sammensætning og justering af investeringerne i forhold til bl.a. markedsudviklingen.

Kort om Danske Invest Global Ansvarlig Portefølje 

  • Balancerede fonde med fokus på bæredygtighed
  • Fem fonde med hver deres risikoprofil
  • Fondene er blevet lanceret i alle nordiske markeder
  • Mindst 75 pct. bæredygtige investeringer i porteføljerne
  • Fondene investerer primært i andre fonde, men der kan også være direkte investeringer
  • Fondene har fokus på minimering af negative konsekvenser, som investeringerne kan have på omverdenen


Denne artikel er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning.

Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative.

Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Vi henviser dig til at læse prospekterne og central investorinformation, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet, central investorinformation og information om klagehåndtering (investorrettigheder) er tilgængeligt på dansk og kan findes her

Mere information om fondenes bæredygtighedsrelaterede egenskaber kan findes her Beslutningen om at investere i fondene bør træffes under hensyntagen til alle fondenes miljømæssige og sociale karakteristika eller bæredygtige investeringsmål som beskrevet i prospekterne.