Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Mange danskere investerer for snævert – og går potentielt glip af 3 milliarder kroner

Danske individuelle investorer spreder deres investeringer for lidt. Det viser en ny undersøgelse, som også har beregnet, hvad det kan betyde i kroner og ører i mistet afkast.

Enhver investeringsrådgiver vil anbefale kunderne at sprede deres investering – og dermed også den risiko, der følger med.

Men en ny undersøgelse lavet af Danske Bank i samarbejde med Institut for Finansiering ved Copenhagen Business School viser, at danskernes investeringer i for høj grad er underdiversificerede – altså at den enkelte investor ejer for få forskellige aktier i sin portefølje og dermed udsætter sig selv for en større risiko for at tabe på sin investering.

Undersøgelsen viser nemlig, at 55 procent af danske, individuelle investorer blot har én enkelt aktie i deres porteføljer.

14 procent har to aktier, mens blot 2 procent har investeret deres frie midler i 20 eller flere aktier, der som tommelfingerregel er minimumskravet, hvis man vil kalde sin portefølje for nogenlunde veldiversificeret.”Underdiversificering er ikke noget nyt”
Sammensætningen (eller manglen på samme) af aktier i danskernes porteføljer kommer ikke som nogen overraskelse for Andreas Jakobsen, der er Principal Data Scientist i Danske Bank og en af hjernerne bag undersøgelsen og den medfølgende rapport:

”Sammenfattende viser vores analyse, at danskernes investering af frie midler ikke er optimal. Men det er der ikke noget nyt i. Individuelle investorer afviger typisk fra lærebøgernes anbefalinger og har porteføljer bestående af få aktier i deres frie midler.”

Til gengæld viser undersøgelsen, at det ikke står helt så galt til, som tidligere analyser af samme fænomen har peget på:

”Ifølge analysen er danskerne langt fra så underdiversificerede, som andre studier tidligere har indikeret. Det skyldes især, at danskerne i ret udbredt grad investerer via investeringsforeninger. Så vi er positivt overraskede over, at så stor en del af befolkningen gør brug af investeringsforeninger og derfor har god diversifikation,” fortæller Andreas Jakobsen.

Fakta om undersøgelsen

  • Baseret på data for omkring en halv million danske investorer over 18 år, som er kunder i Danske Bank den 31. december 2021.
  • Næsten lige mange mænd (54 pct.) og kvinder (46 pct.) indgår i datasættet.
  • Datasættet inkluderer investorer, der har aktier og/eller investeringsforeninger i enten frie midler eller deres pensionsopsparing.
  • 8.000 investorer med obligationer er udeladt af datasættet.  

Download den fulde undersøgelseStørre risikospredning giver typisk større afkast
Undersøgelsen sætter desuden tal på, hvor meget de danske investorer potentielt kan forbedre deres afkast uden at øge risikoen, hvis de investerer i en mere veldiversificeret portefølje med mange forskellige aktier, hvor investeringen er fordelt nogenlunde ligevægtigt – eller sker gennem fonde og investeringsforeninger.

Ifølge undersøgelsen kan danske investorer i gennemsnit forbedre deres afkast med 0,7 procentpoint om året ved at investere i en veldiversificeret portefølje, hvis både pensionsmidler og frie midler tages med i analysen. Kigger vi udelukkende på frie midler, stiger gevinsten til 1,5 procentpoint – og på 10 år cirka 16 procentpoint, da pensionsmidler er betydeligt mere veldiversificerede end frie midler, fordi der gælder andre lovkrav her.

”Som bank oplyser vi altid vores investerende kunder om gevinsten ved diversificering og de muligheder for diversificering, som for eksempel investeringsforeningerne tilbyder. Og undersøgelsens data og resultater giver os et endnu stærkere grundlag og værktøj til at vise betydningen og værdien af diversificering,” siger Andreas Jakobsen.

Stor potentiel gevinst for samfundet
Undersøgelsen viser desuden, at øget diversificering af danskernes investeringer ikke kun vil være godt for den enkelte investor, men også for samfundet. Ifølge den beregningsmodel, som undersøgelsen benytter, er der nemlig et samlet mistet afkast på henholdsvis 2,6 milliarder kroner for frie midler og 478 millioner for pensionsmidler – i alt over 3 milliarder kroner om året.

Men disse tal dækker blot de investorer, hvis porteføljer indgår i undersøgelsens datasæt. Det samlede tab på samfundsniveau estimeres i undersøgelsen til mindst 6-8 milliarder kroner hver eneste år.

Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.