Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank sætter ekstra skub i energibesparelser

Vi sænker temperaturen til 19 grader på vores kontorer og i vores filialer og systematiserer samtidig indsamlingen af gode energibesparende forslag fra medarbejderne. Initiativerne falder i forlængelse af energikrisen og er en fortsættelse af, at vi længe har arbejdet på at passe på verdens fælles ressourcer.
Verdens kolossale energiforbrug er den primære årsag til, at klodens temperatur stiger. Det skyldes blandt andet, at afbrænding af kul og gas stadig står for langt størstedelen af den globale el-produktion på trods af de seneste års store fremskridt inden for vindmøller, vandkraft og solenergi.  

Selvom det er nyt, at energiforbrug er på alles læber, så har vi i Danske Bank som en del af vores bæredygtighedsstrategi længe arbejdet på at bidrage til FN’s 13. verdensmål ’Klimaindsats’ – blandt andet ved at iværksætte energiinitiativer, der sammen med en mængde andre miljøinitiativer skal få CO2-udledningen fra vores egne aktiviteter ned med 40 procent i 2023 sammenlignet med 2019.


Vi prioriterer konstant et fornuftigt forbrug af elektricitet, det er ikke noget nyt, for vi ønsker at passe godt på vores natur og vores ressourcer. 

Taid Qazi

Chief Procurement Officer, Danske Bank”Vi prioriterer konstant et fornuftigt forbrug af elektricitet, det er ikke noget nyt, for vi ønsker at passe godt på vores natur og vores ressourcer. Men det står klart, at prisstigningerne har skubbet dette længere frem i mange menneskers bevidsthed, og at vi kan hjælpe hinanden”, siger Taid Qazi, der er Chief Procurement Officer i Danske Bank.

Derfor er det også naturligt, at Danske Bank nu sparer yderligere på energien i forlængelse af Regeringens beslutning om at sænke temperaturen i alle offentlige bygninger fra 21-23 grader til 19 grader.

”Vi følger Regeringens beslutning om at sænke temperaturen til 19 grader på vores kontorer og i vores filialer. Vi har i forvejen installeret lyssensorer mange steder og installeret solpaneler, og vi gennemgår hele tiden vores bygninger for at få nye ideer implementeret. Herudover justerer vi lys, ventilation og airconditioning og slukker for det uden for åbningstid. Det er selvfølgelig en balance, for alle skal trives på kontoret, så vi følger situationen nøje”, siger Taid Qazi og fortsætter: 

”Vores kolleger er meget opmærksomme på energikrisen, som påvirker deres hverdag hjemme og på kontoret, det mærker vi i hele organisationen på tværs af funktioner og lande. Der bliver delt så mange gode forslag til elbesparelser, at vi ligefrem har måttet organisere behandlingen af ideerne for at være sikre på at få dem udnyttet systematisk. Vi lærer utvivlsomt en masse nyttige ting om vores energiforbrug, selvom det er en svær situation for mange”.

Mere om vores bæredygtighedsstrategi

Som en af de største banker i Norden har Danske Bank både forudsætningerne for og viljen til at bidrage til at løse de udfordringer, vores planet og samfund står over for. Vi arbejder derfor sammen med vores kunder på at fremme en bæredygtig udvikling, og vores ambition er at integrere bæredygtighed i alt, hvad vi gør.

Et af vores fokusområder er miljøpåvirkning fra egne aktiviteter.  

Flere miljøinitiativer fra 2021

I 2022 vil vi have elimineret CO2-udledningen fra vores lokale opvarmningsløsninger.

I Danmark vil vi købe biogas med oprindelsescertifikater for at opnå klimaneutral opvarmning fra lokale gasfyr, og i Nordirland erstatter vi olie- og gasfyr med varmepumper og el-radiatorer.
I 2022 fortsætter vi med at øge energieffektiviteten i vores bygningsportefølje ved at installere LED-sensorbelysning på vores kontorer i Danmark, Finland og Norge.

Det gav i 2021 en besparelse på over 37 tons CO2. I alt resulterede vores indsats for at reducere vores el- og varmeforbrug i et fald på 6 pct. fra niveauet i 2020. 
For at gøre det nemmere at køre i grønne biler gav vi i 2021 vores medarbejdere, kunder og andre borgere mulighed for at oplade deres biler ved at installere 150 ladestationer til elbiler på en række af vores danske lokationer, og i 2022 kommer der flere til.