Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Kommentar: Danske Bank tager lederskab i den grønne omstilling

Af Martin Blessing, Bestyrelsesformand i Danske Bank - bragt første gang i Jyllands-Posten den 10. juni 2022

Klimaforandringerne og omstillingen til et bæredygtigt samfund udgør den største og mest grundlæggende udfordring, vi som samfund står over for i de kommende årtier. I et debatindlæg i Jyllands-Posten den 26. maj opfordrede Mellemfolkeligt Samvirke Danske Bank til at tage lederskab i den grønne omstilling og gøre vores til, at vi kan afværge en global klimakrise.

Danske Bank deler fuldt ud ambitionen om at tage lederskab i den grønne omstilling, og for os er det en strategisk målsætning at være førende inden for bæredygtig finans i de nordiske lande. Vi har allerede taget – og vil fortsat tage – væsentlige initiativer for at realisere vores ambition.


Et afgørende element i vores bæredygtighedspolitik er at udfase udlån til og investeringer i virksomheder med kulbaserede aktiviteter, så alle sådanne aktiviteter i EU og OECD-landene er nedlukket senest i 2030 og i 2040 i resten af verden. 

Martin Blessing

Bestyrelsesformand, Danske BankStørstedelen af den globale CO2-udledning kommer i dag fra den globale energiproduktion, og verden har derfor behov for i langt højere grad at anvende vedvarende energikilder, blive mere energieffektiv og udfase brugen af fossile brændsler. Danske Bank har et grundlæggende ansvar for at sikre, at finansiering af virksomheder med aktiviteter inden for fossile brændsler sker i overensstemmelse med Parisaftalen og målet om klimaneutralitet senest i 2050.
 
I 2015 underskrev Danske Bank derfor virksomhedernes svar på Paris aftalen, Paris Pledge for Action for at understrege, at vi støtter Parisaftalens klimamål. I 2021 tilsluttede vi os Net-Zero Banking Alliance (NZBA), som er en branche-ledet alliance af banker fra hele verden etableret af FN. Som medlem af alliancen forpligter Danske Bank sig til at opnå klimaneutralitet senest i 2050.

Et afgørende element i vores bæredygtighedspolitik er at udfase udlån til og investeringer i virksomheder med kulbaserede aktiviteter, så alle sådanne aktiviteter i EU og OECD-landene er nedlukket senest i 2030 og i 2040 i resten af verden.

Et fuldstændigt, kortsigtet og umiddelbart stop for finansiering af alle typer af fossile brændsler, som Mellemfolkeligt Samvirke efterspørger, i en situation hvor ca. 80% af verdens energiforsyning stadig kommer fra fossile brændsler, vil risikere at skabe en række forstyrrelser i energiforsyningen og økonomien som helhed, og er derfor i vores optik ikke den rigtige fremgangsmåde. Vores ansvar som en førende nordisk bank, der understøtter hele samfundsøkonomien, er at samarbejde med og støtte alle vores kunder i deres omstilling mod en bæredygtig fremtid. 


Vores klare mål og forpligtelse er, via videnskabeligt underbygge metoder, at opnå klimaneutralitet i 2050, og at tage markante skridt i udfasningen af fossile brændsler frem mod 2030. 

Martin Blessing


Vores klare mål og forpligtelse er, via videnskabeligt underbygge metoder, at opnå klimaneutralitet i 2050, og at tage markante skridt i udfasningen af fossile brændsler frem mod 2030. Her har vi allerede taget væsentlige skridt.

I de seneste seks år har vi fx reduceret vores udlån til virksomheder, der har fossile brændsler i deres forretningsmodel med ca. 50 pct. Det betyder at udlån til virksomheder, hvor fossile brændsler indgår i forretningsmodellen, nu udgør mindre end 2 pct. af vores samlede udlån. I februar 2022 skærpede vi vores udlånspolitik til tre højemissionssektorer yderligere. Vi har også besluttet ikke at forny eller at frasælge låneaftaler med virksomheder, som vi vurderer ikke bevæger sig hurtigt nok i forhold til den grønne omstilling.

Gennem hele sin 150-årige historie har Danske Bank hjulpet vores kunder med at finansiere overgangen til nye tider og nye muligheder. Finansielle institutioner vil også i de kommende år spille en afgørende rolle i omstillingen til et bæredygtigt samfund, bl.a. ved at facilitere de omfattende mængder af kapital, som er nødvendige for at finansiere omstillingen.

I Danske Bank anerkender vi fuldt det ansvar vi har, og ser frem til at fortsætte dialogen med Mellemfolkeligt Samvirke og andre interessenter om denne vigtige dagsorden.


Mere om Danske Banks bæredygtighedsindsats

Find mere information om, hvordan vi arbejder med bæredygtighed i forhold til os selv som bank og ikke mindst i forhold til de virksomheder og aktiviteter, som vi er med til at finansiere og investere i.
Læs mere