Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Kommentar: Biodiversitet skal behandles på lige fod med klimakrisen

Konsekvenserne af den manglende fokus på biodiversitet kan have mindst ligeså store konsekvenser for vores økonomier og samfund som klimakrisen. Derfor skal der handles nu, og vi i Danske Bank vil sætte skub i udviklingen.Af Samu Slotte, global chef for bæredygtig finans i Danske Bank - bragt første gang i Jyllands-Posten den 21. juni 2022

I 2019 offentliggjorde IPBES, en anerkendt organisation der arbejder for at styrke biodiversitet, en rapport, der konkluderede, at vores forbrug af energi, fødevarer og materialer er større end nogensinde før – og at det sker på bekostning af naturen og økosystemerne.

Vi underminerer dermed naturens evne til at vedligeholde økosystemet. Det sker eksempelvis i forhold til bestøvning, frugtbarheden af jord og renheden af vand. Menneskelige handlinger har allerede ændret 75 pct. af landjorden og 66 pct. af havmiljøet, mens millioner af arter er i fare for at blive udryddet inden for blot få årtier. Forskere vurderer, at vi mister arter 100 til 1000 gange hurtigere end den naturlige udvikling på jorden.

Disse tab bringer også vores økonomier i fare, da over halvdelen af verdens samlede BNP i moderat eller høj grad er afhængig af naturen og økosystemet. Når man ser isoleret på den finansielle sektor, viser forskning fra den hollandske nationalbank, at 36 pct. af de hollandske banker er eksponeret over for risikoen for tab i forbindelse med biodiversitet.

Væsentlige sektorer med markant indvirkning på biodiversiteten omfatter minedrift, kemikalier, landbrug og fødevareproduktion, skovbrug, energiproduktion og infrastrukturudvikling. Heldigvis er mange virksomheder i vores del af verden allerede begyndt at arbejde på at løse udfordringerne i forhold til biodiversitet, men som en stor dansk og nordisk bank finansierer Danske Bank mange aktiviteter i disse sektorer, og derfor er vi meget bevidste om, hvilke konsekvenser det kan have.


FN’s planlagte naturtopmøde, som vi håber kan gøre det samme for biodiversiteten, som Parisaftalen gjorde for klimaet, er blevet udsat flere gange, og i øjeblikket er det uklart, hvornår topmødet bliver afholdt. Det kan vi altså gøre bedre.

Samu Slotte

Global chef for bæredygtig finans, Danske BankBiodiversitetens og økosystemernes tilstand hænger uløseligt sammen med vores nuværende klimakrise. Faktisk er klimaforandringer én af de fem faktorer, der lægger pres på biodiversiteten. Alligevel ses der endnu ikke på biodiversitetskrisen med den fornødne alvor. FN’s planlagte naturtopmøde, som vi håber kan gøre det samme for biodiversiteten, som Parisaftalen gjorde for klimaet, er blevet udsat flere gange, og i øjeblikket er det uklart, hvornår topmødet bliver afholdt.

Det kan vi altså gøre bedre. Der er behov for en hurtig indsats for at omstille den globale økonomi fra at have en negativ indvirkning på naturen til også at kunne understøtte samfundet på kort og lang sigt.
 

Vi planlægger at fastsætte biodiversitetsmål for vores udlåns- og investeringsporteføljer på samme måde, som vi tidligere på året fastsatte mål for klimaforandringer. På den måde kan vi kanalisere kapital fra sektorer med negativ indvirkning på biodiversiteten over i sektorer med en positiv indvirkning på naturen.

Samu Slotte


I Danske Bank mener vi, at vi kan spille en vigtig rolle i at bevare biodiversiteten og sikre sunde økosystemer. Ved at kanalisere kapital og påvirke virksomhederne kan finansielle institutioner være med til at reducere naturrelaterede finansielle risici.

Men for at kunne nå til et punkt, hvor vi kan handle konkret på det, er vi først nødt til at kortlægge, hvordan lån og investeringer påvirker biodiversiteten. Derfor har vi tilmeldt os PBAF, som er en international organisation, der arbejder med at udvikle standarder, der gør det muligt for finansielle institutioner at vurdere og vise deres påvirkning og afhængighed af biodiversitet i udlån og investeringer.

Vi planlægger at fastsætte biodiversitetsmål for vores udlåns- og investeringsporteføljer på samme måde, som vi tidligere på året fastsatte mål for klimaforandringer. På den måde kan vi kanalisere kapital fra sektorer med negativ indvirkning på biodiversiteten over i sektorer med en positiv indvirkning på naturen. Vi får også mulighed for at samarbejde med virksomheder og udvikle finansielle produkter, der giver virksomheder et incitament til at omstille sig fra at have en negativ til en positiv indvirkning på naturen. 

Løsningen på klimakrisen og biodiversitetskrisen går hånd i hånd. Derfor vil vi i Danske Bank intensivere vores arbejde markant på dette område i de kommende år.


Mere om Danske Banks bæredygtighedsindsats

Find mere information om, hvordan vi arbejder med bæredygtighed i forhold til os selv som bank og ikke mindst i forhold til de virksomheder og aktiviteter, som vi er med til at finansiere og investere i.
Læs mere