Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Sustain Tomorrow: Danske Bank åbner dialog om globale udfordringer

Kan vi løse miljøproblemerne i en kapitalistisk verden? Og er den digitale innovation så divers, som vi tror? Under overskriften Sustain Tomorrow inviterede Danske Bank eksperter, virksomheder og meningsdannere til en dialog om morgendagens globale udfordringer. Det første af en række initiativer var en konference den 14. november, hvor 400 gæster deltog i en række samtaler om seks af fremtidens vigtige spørgsmål.

Angela Oguntala


Vi lever i en verden, der helt fundamentalt er usikker. Vi har krig i Europa og i Mellemøsten, og forholdet mellem Kina og USA er mildt sagt uafklaret. De geopolitiske spændinger har ikke kun betydning for vores energiforsyning og inflationen. De er også virkelig uheldige, når vi står i en tid, hvor behovet for et globalt samarbejde på for eksempel klimaområdet og inden for biodiversitet er større end nogensinde. 

Vi skal stille de vigtige spørgsmål
De globale udfordringer bliver kun løst, hvis lande, brancher, organisationer og virksomheder rundt om i verden står sammen. Men hvorfor inviterer netop Danske Bank til en dialog om den dagsorden? 

”Som bank stiller vi hver dag de vigtige spørgsmål, der skal hjælpe både vores kunder og os selv til at udvikle os i en foranderlig verden. Og vi bliver nødt til også på tværs af brancher og landegrænser at debattere verdens udfordringer og lære af hinanden, hvis vi som samfund skal udvikle os. Vi løser ikke verdens problemer på en enkelt tirsdag i København, men vi kan starte en dialog om, hvordan fremtidens løsninger kan se ud. For verden ændrer sig – og derfor kan vi ikke bare læne os tilbage og bruge de svar, vi allerede kender”, siger Carsten Egeriiis, administrerende direktør i Danske Bank.
 

Vi løser ikke verdens problemer på en enkelt tirsdag i København, men vi kan starte en dialog om, hvordan fremtidens løsninger kan se ud.

Carsten Egeriis

Administrerende direktør, Danske BankEr det slut med kapitalisme?
På konferencen blev der stillet seks store og udfordrende  spørgsmål om emner fra digital innovation og grøn omstilling – til bankernes rolle, om vi har nået slutningen på kapitalismen og om, hvorvidt purpose erstatter profit  i de mest succesfulde af morgendagens virksomheder. 

Keynote-speakere var iværksætter og tidligere minister Tommy Ahlers, som talte om ’Innovate for good’ , og futurist Angela Oguntala, som talte om ’Returns & responsibility’.

Til at sætte retningen for de seks emner havde banken inviteret 34 talere med forskellig baggrund fra professorer og fremtidsforskere til ledere af virksomheder og brancheorganisationer.

Tre professionelle moderatorer guidede deltagerne gennem diskussionerne.  Billede: Pernille Mehl, administrerende direktør hos Zoo


Brug for partnerskaber

"Jeg har flere takeaways fra i dag, som er vigtige. Vi lever i en omskiftelig verden, mærket af klimakriser og tab af biodiversitet, hvor det kunne være interessant om virksomhederne i højere grad blev målt på purpose og positiv impact på omverdenen frem for profit. Det kræver dog et større ’mind shift’, hvor ’profit through purpose’ er en anden måde at tilgå den bæredygtige agenda", siger administrerende direktør i Zoo, Pernille Mehl, der delotog på konferencen. Hun uddyber:

"Og så er der behov for partnerskaber, fordi udfordringerne er for store til at mange virksomheder kan løse det alene. Så med fælles mål, og ønsket om at skabe noget, der er større, kommer også kreativiteten og de kvalificerede løsninger. Det fik vi adresseret i dag, hvilket var nødvendigt og inspirerende. 

Jeg tager også med hjem, at vi i Zoologisk Have - der helt naturligt er født med et stærkt purpose, der netop handler om natur- og dyrebevarelse, forskning og uddannelse og biodiversitet - kan spille en kæmpe rolle som vidensleverandør og vigtig samarbejdspartner i mange forskellige konstellationer af partnerskaber".

Sustain Tomorrow fortsætter i 2024 med konferencer, labs og podcasts
Sustain Tomorrow bliver fremover en samtale-platform for debatter inden for de emner, Danske Bank vil lyse på. Fælles for dem er, at de bliver invitationer til samtaler om vores tids vigtigste emner - de globale udfordringer i en foranderlig verden.

Kommende initiativer bliver flere konferencer, virtuelle debatter, lokale fysiske labs, podcasts med mere. 

Aktiviteterne vil foregå rundt om i de nordiske lande. 
Læs mere om Sustain Tomorrow, og følg med i highlights fra konferencen den 14. November 2023, hvor vi kickstarter samtalen.    

Se mere