Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank indgår nyt samarbejde med det danske forsvar og giver medarbejdere fri til at gøre tjeneste som reservister

Danske Bank bliver officiel støttevirksomhed for InterForce, hvilket betyder, at medarbejdere i banken, der er reservister eller frivillige i Forsvaret nu kan få fuld løn i minimum fem dage til at deltage i uddannelse, øvelser eller anden samfundsmæssig tjeneste.Billede: Det var administrerende direktør i Danske Bank, Carsten Egeriis, der underskrev aftalen med InterForce ved en offciciel ceremoni mandag d. 30. oktober på Livgardens Kaserne i København.

I en udfordrende tid med krig i Europa, cybertrusler, pandemier og ekstremt vejr er der mere end nogensinde før brug for frivillige og reservister fra Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og Kystredningstjenesten.  

Derfor har Danske Bank indgået et samarbejde med InterForce, der er en organisation tilknyttet Forsvarskommandoen, for yderligere at styrke samarbejdet mellem erhvervslivet, Forsvaret og beredskabet og støtte op om det samfund, vi er en del af.  

Samarbejdet indebærer, at medarbejdere, der er reservister eller frivillige i Forsvaret og beredskabet, nu kan få fri med løn i minimum fem dage om året, hvor de kan deltage i militære aktiviteter eller samfundsnyttige opgaver. Det kan for eksempel være øvelser, planlægning, uddannelse og opgaver i forbindelse med afspærring eller koordinering af trafikale forhold under naturkatastrofer, festivaler eller sportsaktiviteter.  
 

Vi vil rigtig gerne støtte op om de medarbejdere, der bidrager, når udfordringer eller kriser rammer os, og som stiller op, når Danmark har brug for det. Det ser vi som en naturlig og vigtig del af vores samfundsansvar.

Karsten Breum

HR-direktør, Danske Bank”I Danske Bank vil vi gerne være med til at værne om Danmarks sikkerhed og styrke det vigtige samarbejde mellem erhvervslivet, Forsvaret og beredskabet, og derfor er vi nu officiel støttevirksomhed for InterForce,” fortæller Karsten Breum, Chief People Officer og fortsætter: 

”Vi vil rigtig gerne støtte op om de medarbejdere, der bidrager, når udfordringer eller kriser rammer os, og som stiller op, når Danmark har brug for det. Det ser vi som en naturlig og vigtig del af vores samfundsansvar. Og jeg er sikker på, at vi i Danske Bank også får glæde af og inspiration fra de evner og kompetencer, som vores kolleger opnår gennem deres forpligtigelser i Reservestyrken,” siger Karsten Breum, Chief People Officer i Danske Bank.  Billede: Fra venstre Carsten Egeriis, adm. direktør i Danske Bank.  Anders Hagh, adm. direktør i Salling Group. André Rogaczewski, adm. direktør i Netcompany. Kim Fausing, adm. direktør i Danfoss. Flemming Lentfer, Forsvarschef. Flemming Jensen, adm. direktør i DSB.Opbakning gennem mange år
Det nye samarbejde er indgået med InterForce, som er en organisation tilknyttet Forsvarskommandoen. Danske Bank har i mange år bakket op om organisationen, og hidtil har det været muligt at få fri til at deltage i samfundsnyttige opgaver, dog uden løn. Som officiel støttevirksomhed udvider Danske Bank nu samarbejdet og sikrer, at kolleger, der er reservister eller frivillige i Forsvaret og beredskabet, får mulighed for minimum fem dage om året med fuld løn til deltagelse i samfundsnyttige opgaver.  

Christian Hansen,Global Co-head of Equity Capital Markets og Reserveofficer i forsvarets Reservestyrke er glad for den nye ordning, som han kommer til at benytte sig af fremover:  

”Som medarbejder i Danske Bank og samtidig reservist er jeg særdeles stolt af, at Danske Bank er med som Founding Partner. Det giver rigtig god mening for alle parter. De kompetencer, man opnår i forsvaret, kommer også Danske Bank til gode og vice versa, siger Christian Hansen.”