Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Analyse: Den finansielle sektor bidrager til vækst ved at fremskynde strukturelle omstillinger i samfundet

Den danske finansielle sektor har bidraget til højere økonomisk vækst ved at accelerere strukturelle omstillinger i samfundet, viser ny analyse fra Kraka Advisory. Omstillingen fra landbrugsøkonomi til industri og fra industri til serviceøkonomi blev fremskyndet af den finansielle udvikling, og Kraka Advisory forventer, sektoren vil spille en afgørende rolle i den grønne omstilling.

En gunstig finansiel udvikling kan accelerere strukturelle omstillinger i samfundet, og hurtigere omstilling kan føre til højere økonomisk vækst. Og netop det har været tilfældet i Danmark, viser en ny analyse fra Kraka Advisory på baggrund af en komparativ analyse af danske købstæder i forskellige perioder i Danmarkshistorien. 

Analysen viser, at den finansielle sektor bidrog til at fremskynde industrialiseringsprocessen af dansk økonomi i begyndelsen af den 20. århundrede og senere fra 1960’erne og frem, da Danmark omstillede sig fra et industrisamfund til en servicesamfund. I begge tilfælde har den finansielle udvikling bidraget til hurtigere omstillinger og højere vækst, viser analysen. 


”En mere veludviklet finansiel sektor kan fremme denne omstilling ved at dirigere kapitalen hurtigere hen til de mest rentable investeringer i virksomhederne i den nye og mere produktive sektor”, skriver Kraka Advisory som kommentar til analyseresultatet og fortsætter:

”I det omfang finansiel udvikling har en effekt på produktiviteten på samfundsøkonomisk niveau, tyder analysen på, at denne effekt opstår, fordi den finansielle sektor medvirker til at reallokere kapital væk fra døende virksomheder i industrisektoren og over i nyopblomstrende virksomheder i servicesektoren, hvilket potentielt øger produktiviteten i begge sektorer.”


Analyserne peger på, at sektoren har spillet en betydelig rolle for dansk økonomis historiske udvikling og derfor bør indtænkes i den forestående grønne omstilling.

Kraka Advisory


Den grønne omstilling

Og analysens konklusioner bør have betydning i forhold til samfundsøkonomiske indsatser i forhold til bæredygtighed og den grønne omstilling, argumenterer analysens forfattere. 

”Analyserne peger på, at sektoren har spillet en betydelig rolle for dansk økonomis historiske udvikling og derfor bør indtænkes i den forestående grønne omstilling. Det betyder også, at bl.a. regulering af sektoren har afgørende betydning for udviklingen af dansk økonomi. En regulering, der fastholder sektorens modstandskraft overfor nye kriser, men som samtidig understøtter sektorens kernefunktioner, vil derfor udgøre en vigtig brik i den samlede pakke af politiske tiltag, der skal skubbe den grønne omstilling i gang.”

Ifølge analysen vil de samlede investeringer mod Danmarks 2030-mål udgøre cirka 800 milliarder kroner, hvoraf knap 500 milliarder kroner er private investeringer, som foretages af virksomheder og husholdninger. 

”Dette er et investeringsomfang, den finansielle sektor i Danmark sagtens kan løfte – men det kræver regulering. Investeringerne i grønne løsninger skal være rentable i markedet, før sektoren for alvor kan understøtte udviklingen, f.eks. via kreditgivning. Derfor er det nødvendigt, at CO2-udledning reguleres via afgifter eller lignende instrumenter. Jo mere sikkerhed, der kan skabes om fremtidige CO2-afgifter mv., desto længere frem kan virksomhederne planlægge, og desto bedre kan sektoren understøtte omstillingen”, skriver Kraka Advisory i analysen.

Analyseprojekt med Kraka Advisory

  • Løber over tre år.
  • Finansieret af Danske Bank.
  • Skal udmønte sig i ni rapporter. 
  • Rapporter skal afdække  på hvilke måder, den finaniselle sektor bidrager til vækst, værdiskabelse og velstand i samfundet.


Ved at finansiere projektet håber Danske Bank at bidrage til ny viden og indsigt om den finansielle sektor i Danmark, som kan danne udgangspunkt for faktabaserede diskussioner om sektorens rolle og bidrag i dag og i fremtiden. 

Læs mere