Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Banks grønne lån finansierer projekter, som resulterer i vedvarende energi svarende til knap 6 TWh

Danske Bank og Realkredit Danmark har givet grønne lån til blandt andet opførelse af vindenergiparker og raffinaderier til biobrændstof i 2021, som har resulteret i vedvarende energi svarende til næsten 6 TWh. Til sammenligning udgjorde den samlede produktion af vedvarende energi for Danmark i 2021 cirka 53 TWh ifølge Energistyrelsen.
Omfanget af grønne lån i Danske Bank-koncernen steg støt fra 37,5 milliarder kr. i 2021 til 56,3 milliarder kr. ved udgangen af 2022.

Det viser vores Green Bond-rapport, der netop er udkommet. Rapporten giver et estimat for den miljømæssige påvirkning fra de projekter, vores grønne lån har finansieret. 
 
Størstedelen af lånene blev givet til finansiering af opførelse og køb af grønne bygninger og vedvarende energiprojekter. Knap 45 procent af de grønne lån i 2021 blev givet til danske kunder, 25 procent til kunder i Finland, 15 procent til kunder i Sverige og resten til norske og internationale kunder. 

Én af de kunder, der har brugt grønne lån til finansiering af projekter inden for vedvarende energi, er det norske elværk NEAS Gruppen.

Virksomheden har brugt grønne lån til renovering af koncernens vandkraftanlæg og transmissionsnettet i Møre- og Romsdal-amtet.

NEAS Gruppens fire vandkraftværker har en samlet kapacitet på 62,3 MW og producerer årligt cirka 180 GWh elektricitet – det er nok til at kunne levere strøm til mere end 7.000 boliger hvert år. 

Vores ambition er at være den førende finansielle partner, når det kommer til at hjælpe vores kunder med at lykkes i deres grønne omstilling. 

Samu Slotte

Global Head of Sustainable Finance, Danske BankUnderstøtter den grønne omstilling 
Den grønne omstilling og virksomhedernes egne klimamål har gjort grøn finansiering til en attraktiv finansieringsform for nordiske virksomheder. 

"Vores ambition er at være den førende finansielle partner, når det kommer til at hjælpe vores kunder med at lykkes i deres grønne omstilling. Vi forventer, at efterspørgslen på grønne lån vil fortsætte med at stige, både på et overordnet og globalt plan," siger Samu Slotte, Global Head of Sustainable Finance i Danske Bank.

I januar offentliggjorde vi vores nye klimahandlingsplan - Climate Action Plan - der skal styre koncernens drift henimod at blive klimaneutral i 2050. Én af de konkrete måder at nå dette mål på er ved at give grønne lån til kunder. Nye vedvarende energi-projekter reducerer f.eks. afhængigheden af fossile brændstoffer hos kunder inden for energiproduktion og olie- og gasraffinering, hvilket bidrager til koncernens målsætninger for reduktion af CO2-udledning i disse sektorer. 

"Vores Green Bond-rapport er et vidnesbyrd om vores arbejde med at blive klimaneutrale og de mål, vi har sat i vores Climate Action Plan", slutter Samu Slotte. 

Grønne lån

En grøn lån finansierer eller refinansierer lån eller investeringer til projekter, der er øremærket specifikke grønne projekter, og som er i overensstemmelse med kategorierne i Danske Banks Green Finance Framework.

Læs mereGreen Finance Framework

Overgangen til en økonomi med lav CO2-udledning, der er modstandsdygtig og miljømæssigt bæredygtig, kræver store mængder kapital.

Danske Banks Green Finance Framework fastlægger den proces og de kriterier, som vi i koncernen bruger til at støtte mobiliseringen af kapital til bæredygtige og miljøvenlige formål.Climate Action Plan

Danske Banks Climate Action Plan sætter konkrete mål for CO2-reduktion på tværs af hele Danske Bank-koncernen og er et vigtigt skridt i vores ambition om at blive klimaneutrale i 2050 i tråd med Paris-aftalen.

Vores mål er baseret på den seneste videnskabelige forskning og udviklet i overensstemmelse med Science Based Target Initiative.

Download rapport

Danske Banks Green Bond-rapport giver en gang om året et overblik over vores grønne lån og hvordan midlerne er blevet allokeret, herunder den estimerede positive miljøpåvirkning.