Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank kortlægger bankens samlede CO2-aftryk og offentliggør omfattende klimaplan for at sikre, at banken sammen med sine kunder når Paris-aftalens mål

I udarbejdelsen af Danske Banks nye klimaplan er koncernens direkte og indirekte CO2-udledning nu blevet kortlagt. Tallene understreger Danske Banks indflydelse på den grønne omstilling og mulighed for sammen med sine kunder at gøre en markant forskel i forhold til at reducere CO2-udledningerne frem mod 2030 og 2050.
Danske Bank ønsker at gå forrest i den grønne omstilling. Det kommer bl.a. til udtryk i bankens investeringer og udlån til olie- og gasproducenterne, som banken har reduceret med henholdsvis 37 og 50 procent siden 2020.

Nu tager Danske Bank det næste skridt med lanceringen af en ny og ambitiøs klimaplan, der kortlægger bankens samlede CO2-udledning fra alle de aktiviteter, Danske Bank-koncernen direkte og indirekte er en del af.

Kortlægningen baserer sig på tal fra 2020, som er de senest tilgængelige data.

Tallet lyder på 41,1 millioner ton CO2, hvilket understreger den betydning, Danske Bank spiller i den grønne omstilling. Det er blot nogle få millioner mindre end Danmarks samlede CO2-udledning på 44 millioner ton i 2021.

Kortlægningen danner grundlaget for en omfattende ny klimaplan – en plan, som skal sikre at Danske Bank sammen med sine kunder reducerer CO2-udledningerne frem mod 2030 og 2050 i overensstemmelse med målene Paris-aftalen. 

“Som Nordens næststørste bank med tæt på 3,3 millioner kunder og 2.800 milliarder kroner i investeret kapital og udlån har vi en unik mulighed for at bidrage til at løse klimaudfordringen. Derfor har vi udarbejdet en ambitiøs plan, der skal hjælpe os og vores kunder med at lykkes med den grønne omstilling. Det gælder lige fra finansieringen af privatkunder, der ønsker at energirenovere boligen, til selskaber med fossil energiproduktion, der ønsker at omstille til mere bæredygtige alternativer,” siger Carsten Egeriis, administrerende direktør i Danske Bank. 

Langt hovedparten – 99,9 procent – af Danske Banks klimaftryk kommer fra de såkaldte “financed emissions”. Det er den udledning, der stammer fra de aktiviteter, som banken indirekte er del af gennem sine udlån og investeringer. 


Carsten Egeriis fortæller om Danske Banks klimaplanKlimaplanen bygger på international best practice  
Med den nye klimaplan, ‘Danske Bank’s Climate Action Plan – Our Roadmap to Net Zero’, tager Danske Bank et afgørende skridt i indsatsen for at nå Paris-aftalens mål.

Målene i planen er udarbejdet i tråd med de retningslinjer, som det uafhængige og forskningsbaserede ekspertorgan, Science-Based Targets initiative (SBTi) står bag. 

”Med klimaplanen sætter vi en klar retning for vores arbejde med bæredygtighed på tværs af vores aktiviteter og kundesegmenter. Klimaudfordringen er utroligt kompleks. Derfor er det helt afgørende, at vi arbejder ud fra et solidt datagrundlag om den samlede udledning, som vores finansiering og investeringer er med til at forårsage. Det giver os grundlaget for at sætte konkrete mål og prioritere vores indsats alt efter, hvor vi kan gøre den største forskel for at holde temperaturstigningen under 1,5 grader,” siger Carsten Egeriis. 

Danske Banks nye klimaplan ’Our Roadmap to Net Zero’ dækker hele Danske Bank-koncernen herunder Danica Pension og Realkredit Danmark, og sætter konkrete 2030-mål for reduktionen af CO2-udledning på vegne af kunder, investorer, pensionsinvesteringer og for udledningerne fra bankens egen drift – eksempelvis bygninger og flyrejser. Planen bygger videre på bl.a. de reduktionsmål, banken i februar 2022 satte for de mest CO2-intensive sektorer - shipping, olie/gas, og energiproduktion. 


Med den rolle vi spiller i samfundet, gør vi den største forskel – både for den enkelte kunde og for samfundet - ved at hjælpe vores kunder med rådgivning og finansielle løsninger, som understøtter deres transition.

Carsten Egeriis

Administrerende direktør, Danske BankVi skal hjælpe vores kunder i deres bæredygtige omstilling  
Med klimaplanen sætter Danske Bank mål for, hvordan udledningen inden for en række sektorer skal nedbringes. Den lette løsning ville være at afbryde samarbejdet med de kunder, der har en stor CO2-udledning, og på den måde nedbringe udledningen, men det er ikke bankens tilgang. 

“Omstillingen fra fossil til vedvarende energi er en langsigtet opgave, der kræver massive investeringer. Vi er en bank for hele økonomien og ikke udelukkende for de selskaber, som allerede er meget grønne. Med den rolle vi spiller i samfundet, gør vi den største forskel – både for den enkelte kunde og for samfundet - ved at hjælpe vores kunder med rådgivning og finansielle løsninger, som understøtter deres transition. Udgangspunktet vil altid være at samarbejde om at finde frem til den rigtige løsning. Ønsker virksomheden ikke at omstille sig, eller mangler der en realistisk omstillingsplan, kan det i yderste konsekvens blive nødvendigt at opsige kundeforholdet. Vi ønsker ikke at være eksponeret over for virksomheder, hvis forretningsmodel udgør en risiko på grund af manglende omstillingsvilje,” siger Carsten Egeriis. 

Klimaplan hviler på omfattende analyse  
Klimaplanen hviler på et omfattende analysearbejde.

Danske Bank har gennemgået hele koncernens aktiviteter på baggrund af blandt andet SBTi’s retningslinjer for at beregne, hvilke mål banken skal sætte for 2030 for at være i overensstemmelse med de seneste videnskabelige anbefalinger for, hvordan man opnår en reduktion af CO2-udledning i overensstemmelse med Paris-aftalen.

Målene i klimaplanen forventes at blive godkendt af SBTi senere på året, men arbejdet med at indfri målene er allerede i fuld gang. 

Eksempler på 2030 klimamål på tværs af koncernen

- sat fra 2020 til 2030 med mindre andet er angivet

Reduktion af den finansierede udledningsintensitet i sektorer med høj udledning – eksempelvis:

  • Skibsfart -50 %
  • Olie og gas (Upstream) -50 % (absolut reduktionsmål for udledningen)
  • Energiforsyningsselskaber -50 %
  • Erhvervsejendomme -55 %
Reduktion af den finansierede udledningsintensitet af personlige realkreditlån med 55 %
  • 50 % reduktion af den vægtede gennemsnitlige CO2-intensitet inden 2030.
  • Dialog med de 100 største CO2-udledere inden 2025.
  • Reduktion af porteføljens temperaturscore i overensstemmelse med 1,5 graders målsætning.
Reduktion af scope 1- og 2-udledninger med 80 % i forhold til 2019.

Hvad er Science-Based Target initiative

Science-Based Target initiatve (SBTi) er et partnerskab mellem Carbon Disclosure Project (CDP), FN’s Global Compact (UN GC), World Resources Institute (WRI) og Verdensnaturfonden (WWF) med det formål, at drive klimahandling i den private sektor ved at sætte videnskabeligt baserede reduktionsmål. SBTi sætter klart definerede krav til, hvordan virksomheder kan sætte reduktionsmål, som overholder Parisaftalens mål.