Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Nyt fintech-samarbejde skal give virksomheder overblik og rådgivning i svær tid

Danske Bank gør nu Axeptia Credit Intelligence tilgængelig for erhvervskunder i Danmark, Sverige og Finland efter en pilotperiode i Norge. Løsningen gør det nemmere for kunderne at holde styr på, hvem der skylder virksomheden penge, og hvor gode de er til at betale deres fakturaer til virksomheden.
Den økonomiske situation gør det svært at spå om økonomien, og i Danske Bank oplever vi, at vores erhvervskunder som en konsekvens heraf i stigende grad efterspørger hjælp til at få overblik over deres kunders økonomiske situation.  

”De seneste konkurstal fra Danmark Statistik viser det højeste niveau, vi har set i en lang periode. Det kan der være mange forklaringer på, men det ændrer ikke på, at det øger usikkerheden blandt vores kunder. De vil vide, om deres kunder betaler det, de skylder til tiden, eller om der kan være en risiko for, at det ikke sker. Og lægger man så den generelle usikkerhed om den økonomiske situation oveni, så tegner der sig et billede af, at virksomhederne drømmer om overblik og forudsigelighed i forhold til kunder,” siger Claus Harder, Global Chef for Markets og Transaction Banking i Danske Bank.  


Virksomhederne drømmer om overblik og forudsigelighed i forhold til kunder.

Claus Harder

Global Chef for Markets og Transaction Banking, Danske Bank.  Tendensen med at virksomheder ønsker sig mere data og viden om deres kunder er ikke ny, og derfor arbejder vi løbende med at finde løsninger og indgå partnerskaber, som vil være gavnlige for vores kunder.  

Norske Axeptia Credit Intelligence er et eksempel på en sådan løsning, og den bliver nu rullet ud i Danmark, Sverige og Finland, hvor den kan give virksomheder en oversigt over deres kunders udfordringer og samle al relevant information på et sted: 

”Løsningen har været rullet ud i Norge i noget tid, og her hører vi, at når først en virksomhed er begyndt at bruge løsningen, så vil de ikke undvære den. Og så vidt vores research har vist, så er det ikke en løsning, der udbydes andre steder,” siger Claus Harder.  


Vi er drevet af at udvikle værktøjer og løsninger, som kan komme vores kunder til gode, og vi har indset, at vi kommer hurtigere i mål, når vi samarbejder med partnere som for eksempel Axeptia.

Claus Harder


Samler og visualiserer information 
Kunderne får adgang til værktøjet gennem en app eller via Danske Banks finansielle platform til erhvervskunder, der kaldes District. 

Programmet lægger data ind fra kundens økonomisystem, leverandør af kreditoplysninger og inkassopartner og visualiserer det, så det giver overblik og bliver let at gå til. 

Grundlægger og daglig leder af Axeptia Credit Intelligence, Per Nestor Warp, fortæller, at selskabet ønsker at hjælpe virksomheder med at tage beslutninger, der bygger på data og præcise informationer. Med Axeptia kan beslutningstagere få overblik og sammenhæng i den store mængde information, som de ligger inde med, og få vejledning til, hvad de bør fokusere på. Derudover kan virksomhederne agere intelligent og på den måde sikre sig betalinger fra kunder hurtigere. 

Fintech-samarbejder er en krævende proces for de involverede parter, og vejen henimod Danske Banks nordiske udrulning af Axeptia Credit Intelligence har i dette tilfælde taget over tre år. 

Til gengæld er jorden nu gødet for flere projekter, hvor kundernes behov bliver mødt igennem løsninger med eksterne partnere. 

”Vi er drevet af at udvikle værktøjer og løsninger, som kan komme vores kunder til gode, og vi har indset, at vi kommer hurtigere i mål, når vi samarbejder med partnere som for eksempel Axeptia”, siger Claus Harder. 

 

Råd og indsigter til virksomheder i usikre tider

Økonomisk usikkerhed, udfordret forsyningssikkerhed og geopolitisk uro. Dansk erhvervsliv står i øjeblikket over for mange udfordringer, der kræver omstillingsparathed. Derfor har vi samlet en række indsigter og gode råd om økonomi og markedsforhold. Du kan også finde mere information om Axeptia.
Se mere