Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank og Realkredit Danmark styrker ESG-indsatsen i ejendomssektoren

Danske Bank og Realkredit Danmark tager nu de første skridt på vejen mod at differentiere vilkår for ejendomme efter ejendommes energieffektivitet. Sideløbende skal et nyt samarbejde mellem Realkredit Danmark, Danske Bank og en række aktører i ejendomsbranchen gøre det nemmere at rapportere ESG-forhold for ejendomsselskaber.
Hvis man råder over erhvervsejendomme, så er CO2-udledning noget, der for alvor er på vej på dagsordenen. Det er nemlig forventningen, at kommende EU-lovgivning vil tilskynde markedet for erhvervsejendomme til at inkludere energieffektivitet og andre bæredygtighedsfaktorer. Reguleringen kan samtidig få indflydelse på ejendomsværdien, hvis ens erhvervsejendom er knap så energieffektiv.  

Derfor er Danske Bank og Realkredit Danmark nu gået i gang med at se på, hvad det kan betyde for værdisætning, kreditrisiko og i sidste ende vilkårene for selve finansieringen. 


Energieffektiviteten af ejendomme kommer til at spille en tydeligere rolle i vores værditilbud til vores kunder, og dermed vil vilkårene for realkreditfinansiering på sigt også komme til at afhænge af ejendommens CO2-udledning og kundens ESG-profil.

Kamilla Skytte

Administrerende direktør, Realkredit Danmark​​”Vi har dybest set den samme interesse som vores kunder, nemlig at sikre bæredygtige ejendomme, hvor også værdien forbliver intakt og robust på den lange bane. Men indenfor overskuelig fremtid må vi forvente, at nye regler vil gøre det sværere at sælge ejendomme med høj CO2-udledning, og det kan selvfølgelig påvirke værdien og dermed også vores kreditrisiko. Derfor kommer energieffektiviteten af ejendomme også til at spille en tydeligere rolle i vores værditilbud til vores kunder, og dermed vil vilkårene for realkreditfinansiering på sigt også komme til at afhænge af ejendommens CO2-udledning og kundens ESG-profil,” siger Kamille Skytte, administrerende direktør i Realkredit Danmark. 

Det betyder, at Danske Bank og Realkredit Danmark på sigt vil tilbyde kunder, der har ejendomme med energiudnyttelse i den bedre ende af skalaen, adgang til finansiering på et bredere produktudbud og på relativt gunstigere vilkår end kunder med ejendomme med energiudnyttelse i den anden ende af skalaen.  

”Det bliver en proces, der kommer til at strække sig over nogle år og processen starter med en dialog med vores kunder. Det er egentlig et udtryk for rettidig omhu, hvor vi gerne vil varsko vores kunder i så god tid som muligt, så de har en chance for at komme i gang. Vi er allerede aktivt gået i gang med rådgivning, ligesom vi er i fuld gang med at udvikle de nødvendige værktøjer og partnerskaber, der vil gøre det muligt at støtte vores kunder gennem hele transitionen,” fortsætter Kamilla Skytte.

​​Ideen er at hjælpe kunderne på vej mod en plan for forbedringer, inden en eventuel lovgivning træder i kraft i løbet af 2025. 

​​

Med den nye ESG rapporteringsskabelon ønsker vi at hjælpe vores kunder i en grønnere retning ved at gøre det nemmere, hurtigere og billigere at rapportere og opstille mål på ESG-området.

Bjarne Jørgensen

Chef for Storkunder Ejendomme i Realkredit Danmark Ny standard skal skabe overblik 

En af de ting er en ny ESG rapporteringsskabelon, der skal skabe en standard, så ejendomsselskaberne bedre kan sammenligne nøgletal og målepunkter på ESG-forhold, og dermed styrke konkurrencen på ESG-området.  

En række af ejendomsbranchens førende aktører er nemlig gået sammen om at etablere en gratis, open source ESG-rapporteringsskabelon til hele ejendomsbranchens værdikæde. Projektet hedder Real ESG – The Real Estate Reporting Framework og skal sikre, at ESG-rapporteringen i ejendomsbranchen bliver transparent, konkret og sammenlignelig. 

Ser man på, hvordan aktører i ejendomsbranchen beregner og rapporterer f. eks. deres CO2 udledning, er der nemlig stor forskel. Nogle opgør hele forbruget i deres ejendomme, mens andre for eksempel ikke medregner lejernes forbrug. Danske Bank og Realkredit Danmark vil gerne understøtte udviklingen af en fælles standard og går ind i et projekt støttet af Realdania og et stærkt hold af aktører i ejendomsbranchen.  

 ”Kongstanken bag værktøjet er at skabe en standard, så ejendomsselskabernes ESG-nøgletal beregnes og opstilles på samme måde. Og her er vores rolle at bidrage med viden om rapportering og ESG-data set fra et långiverperspektiv. Med den nye ESG rapporteringsskabelon ønsker vi at hjælpe vores kunder i en grønnere retning ved at gøre det nemmere, hurtigere og billigere at rapportere og opstille mål på ESG-området. Samtidig giver standarden os adgang til mere ensartet og gennemskuelig ESG-data, som åbner mulighederne for, at vi bedre kan understøtte kunderne med at finansiere de nødvendige investeringer, som kan reducere CO2 udledningen,” forklarer Bjarne Jørgensen, chef for Storkunder Ejendomme i Realkredit Danmark. 

Projektets primære målgruppe er ejendomsbesidderne, men målet er, at projektet bliver praktisk anvendelig for hele ejendomsbranchens værdikæde, bl.a. developere, entreprenører og rådgivere. 


Mere om det nye ESG-rapporteringsværktøjEns beregningsprincipper 

Værktøjet bliver en gratis rapporteringsskabelon, som skal gøre det nemt for ejendomsselskaber at bruge samme definitioner og beregningsprincipper i forhold til bæredygtighed.  Alle tre dimensioner i ESG

Ud over Klima og miljø (E’et i ESG), indeholder skabelonen også en social (S) og governance (G) dimension. Aktørerne kan f.eks. rapportere på medarbejdertrivsel, lejertilfredshed og bidrag til samfundet, mens governancen-delen vil fokusere på bl.a. modarbejdelse af sort arbejde, etiske krav og efterlevelse af verdensmålene. Lancering   

Første version af værktøjet forventes at være tilgængeligt i starten af 2024.  Bag projektet

Bag projektet står Simiab, Deloitte, Djøf Advokat, EjendomDanmark, AKF, Balder, BUILD, Molio, Thylander, Danske Bank og Realkredit Danmark.