Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank vil plante tidlige iværksætterfrø

Et nyt samarbejde mellem Danske Bank og Fonden for Entreprenørskab skal gøre Danmarks helt unge iværksætterspirer klar til fremtiden. Gennem økonomisk støtte og medarbejdernes sparring med elever på ungdomsuddannelser, vil Danske Bank blandt andet styrke elevernes økonomiske forståelse.Billede: Unsplash, Jared Sluyter

Danmarks unge skal turde forandre eksisterende rutiner, skabe nye produkter og ydelser og måske i sidste ende springe ud som iværksættere.

​Den opgave skal de være klædt på til, og derfor går vi nu ind i arbejdet med de unge på ungdomsuddannelserne, så de bliver klædt bedst muligt på til fremtidens forventninger.  

Det sker gennem en partnerskabsaftale med Fonden for Entreprenørskab, der blandt andet faciliterer programmet Company Programme, hvor gymnasieelever fra hele landet arbejder med egne innovative idéer, laver markedsanalyser, udvikler forretningsmodeller, lægger simple budgetter, kontakter mulige samarbejdspartnere og træner pitches af deres produkt eller ydelse. Efter indledende regionale mesterskabskonkurrencer, mødes de bedste idéer til en stor fejring i Industriens Hus i maj.

Sparringsmøder mellem de unge og banken  
Vi bidrager med

  • et pengebeløb
  • dommere til konkurrencer
  • den viden, vi har oparbejdet gennem adskillige års erfaring med at støtte iværksættere og med at øge den finansielle forståelse blandt børn og unge. Helt konkret vil vi blandt andet sætte sparringsmøder om økonomiske spørgsmål op mellem elevgrupper og medarbejdere fra banken.  

Børne- og ungechef Anne Juel Jørgensen glæder sig meget til samarbejdet og ikke mindst til engagementet i de unge potentielle iværksættere: 

”Vi har behov for en stærkere iværksætterkultur i Danmark, og vi vil derfor gerne støtte starten af iværksætterkæden og herunder undervisning i iværksætteri fra en tidlig alder. Vi vil også gerne bidrage til, at de unge iværksættere får en god forståelse for finansiering og økonomi, så de kan bygge fremtidens bæredygtige virksomheder. Derfor har vi indgået et samarbejde med Fonden for Entreprenørskab, der gennem mange år har udviklet læringsprogrammer til ungdomsuddannelserne. De har fokus på at give eleverne vigtige praktiske erfaringer med entreprenørskab”, siger hun.  
Billede: Direktør i Fonden for Entreprenørskab Christian Vintergaard og børne og ungechef i Danske Bank Anne Juel JørgensenHøjner motivation og mindsker mistrivsel

Forskning viser, at netop praktisk arbejde gennem egne projekter er med til at højne motivationen for at gå i skole hos både piger og drenge. Samtidig har det en positiv effekt på unges mistrivsel, som er en af øjeblikkets samfundsudfordringer.  

Også direktør i Fonden for Entreprenørskab Christian Vintergaard, glæder sig over samarbejdet med Danske Bank: 

”Deres erfaring bliver guld værd for eleverne i vores programmer. Vores studier har vist, at de unges finansielle viden er en af de faktorer, der klart bidrager til deres lyst til at blive iværksættere. Det er også tydeligt, at deltagere i Company Programme udvikler tillid til deres finansielle evner gennem undervisningsforløbet. Det sker især for pigerne og det er interessant, da mangel på finansiel viden er en forklaring på, hvorfor vi ser færre kvindelige iværksættere. Nu kan vi sammen med Danske Bank give de unge de bedste forudsætninger for at få entreprenørielle kompetencer, som vil gavne dem senere i livet”, siger han.  

Fra august 2023 og tre år frem

Aftalen er trådt i kraft i august 2023 og løber i tre år.  

Mere om økonomisk tryghed

- en del af vores bæredygtighedstrategi 

På trods af de nordiske samfunds mange styrker er privatøkonomi fortsat en bekymring hos mange. Udvikling af sunde pengevaner tidligt i livet er et væsentligt fundament for at skabe økonomisk tryghed, men mange forældre kæmper med at skabe gode pengevaner hos deres børn – især i lyset af den øgede digitalisering af penge. I Danske Bank arbejder vi med at skabe større økonomisk tryghed med et særligt fokus på børn og unge. 

Se mere