Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank gør det nemmere at foretage bæredygtige investeringer direkte i Mobilbanken

Ny funktion i Danske Banks mobilbank gør kunderne klogere på, hvor mange bæredygtige investeringer de har i deres portefølje – og hvad de kan gøre, hvis de ønsker flere bæredygtige investeringer. 

I en spørgeundersøgelse fra Danske Invest står det klart, at de fleste investorer i Danmark gerne vil have et større fokus på bæredygtighed, når de investerer. Men samtidigt fremgår det, at det i praksis ikke altid er tilfældet. Det vil Danske Bank gerne lave om på med en ny intuitiv funktion i Mobilbanken, der giver kunderne et overskueligt indblik i, hvor mange bæredygtige investeringer de har i deres portefølje.

Hidtil har det krævet et møde med en investeringsrådgiver, hvis kunderne vil have et indblik i, hvordan deres investeringer ser ud fra et bæredygtighedssynspunkt.

Det ændrer sig nu, hvor funktionen også rykker ind i mobilbanken. I praksis betyder det, at alle privatkunder, der investerer via Danske Bank, med få swipes kan få et indblik i, hvor stor en andel af deres investeringer, der er bæredygtige investeringer, og hvordan investeringerne generelt forholder sig til faktorer som klima, ligestilling, menneskerettigheder, biodiversitet med mere.”Siden vi lancerede funktionen til vores rådgivere, har vi arbejdet målrettet på også at gøre den tilgængelig for kunderne når de sidder derhjemme. Nu gør vi funktionen tilgængelig for alle, der benytter sig af vores net- eller mobilbank. Dermed er indsigterne ikke kun forbeholdt dem, der får personlig investeringsrådgivning,” forklarer Head of Global Private Banking og ansvarlig for investeringsområdet, Anne Buchardt.


Med den nye funktion, får vores kunder en effektiv og intuitiv digital løsning, hvor de nemt kan se, hvor mange bæredygtige investeringer de har, og hvordan deres investeringer klarer sig på en række udvalgte bæredygtighedsparametre

Anne Buchardt

Head of Global Private Banking og ansvarlig for investeringsområdet, Danske BankBæredygtighed er mere talk end action blandt danskerne
Danske Bank ser tydelige tegn på, at bæredygtighed fylder mere og mere i samfundet generelt og hos investorerne specifikt.

Ifølge undersøgelsen fra Danske Invest sidste efterår, rangerer bæredygtighed nemlig som "vigtig" eller "meget vigtig" for 61 procent af de nordiske kunder med investerede midler. Noget tyder dog på, at der er en smule mere intention end handling. For når det kommer til stykket, er det kun 22 procent der svarer, at de rent faktisk tænker bæredygtighed ind, når de investerer.

”Vores nye funktion i Mobilbanken er et vigtigt skridt på vejen mod at gøre det endnu nemmere for vores kunder at træffe oplyste valg i forhold til bæredygtighed. Med den nye funktion, får vores kunder en effektiv og intuitiv digital løsning, hvor de nemt kan se, hvor mange bæredygtige investeringer de har, og hvordan deres investeringer klarer sig på en række udvalgte bæredygtighedsparametre direkte på deres smartphone,” slutter Anne Buchardt.

Sådan ser vi på bæredygtighed, når du investerer 
Kort fortalt bliver det nu muligt at se, hvor stor en andel af investeringerne, der kan betegnes bæredygtige. De bæredygtige investeringer identificeres ud fra en model udviklet af Danske Bank. Samtidigt giver funktionen også et overblik over, hvordan investeringerne klarer sig på en række konkrete bæredygtighedsparametre i forhold til aktiemarkedet i sin helhed.

Her den fulde liste over bæredygtighedsindikatorerne, som kunderne kan få et indblik i:
  • Kvindelige bestyrelsesmedlemmer
  • Kontroversielle våben
  • Klimaaftryk
  • Fossile brændstoffer
  • Indvirkning på biodiversiteten
  • Menneskerettigheder
  • Ikke-vedvarende energi