Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Ny bankdirektør i Den Danske Bank - Ledelsesændringer i Danica

Publiceret under overskriften: Ny bankdirektør i Den Danske Bank - Ledelsesændringer i Danica Forsikring​

Den 2. februar 2000

Pressemeddelelse
Den Danske Banks bestyrelse har udnævnt Sven E. Lystbæk (48 år) til bankdirektør og medlem af Den Danske Banks direktion fra den 1. april 2000. Sven E. Lystbæk er p.t. viceadm. direktør i bankens datterselskab Danica Forsikring.

Bankens direktion består herefter af:

Bankdirektør Peter Straarup (formand)
Bankdirektør Jakob Brogaard
Bankdirektør Jeppe Christiansen
Bankdirektør Karsten Knudsen
Bankdirektør Sven E. Lystbæk
Bankdirektør Søren Møller Nielsen

I forbindelse med direktionsændringen tilpasses direktionens arbejdsområder.

Der vedlægges en organisationsplan, gældende fra 1. april 2000.

Direktør Sven E. Lystbæk vil på Danica Forsikrings generalforsamling blive indvalgt i bestyrelsen med henblik på overtagelse af hvervet som næstformand.

Danica Forsikring har som følge heraf udnævnt afdelingsdirektør Henrik Ramlau-Hansen
(43 år) til medlem af Danicas direktion med henblik på tiltrædelse som adm. direktør pr. 1. april 2000, hvor direktør Erik Bonnerup, som tidligere meddelt, går på pension. Danica Forsikring har samtidig ansat Olav Wilhelm Ånerud (50 år, tidl. Alka Forsikring) som medlem af direktionen.

Direktør Mogens Jørgensen har tidligere, i forbindelse med salget af skadeforsikringsvirk- somheden, udtrykt ønske om at måtte fratræde. Der er truffet aftale om, at fratrædelse sker pr. 1. april 2000.

Danicas direktion består således pr. 1. april 2000 af: adm. direktør Henrik Ramlau-Hansen, direktør Ulla Plesner og direktør Olav Wilhelm Ånerud.