Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank A/S og RealDanmark A/S fusionerer

Pressemeddelelse
Enige bestyrelser i Danske Bank og RealDanmark anbefaler at sammenlægge de to selskaber. Sammenslutningen har opbakning fra bestyrelserne i Foreningen RealDanmark og BG Bank Aktiefonden samt Topdanmark, der samlet repræsenterer 70 pct. af aktiekapitalen i RealDanmark.

Den nye koncern med navnet Danske Bank bliver en af de største banker i Norden med en balance på 1.314 mia. kr. (176 mia. EUR) og en egenkapital på 58 mia. kr. (7,8 mia. EUR).

I ledelsen forventes direktør Poul J. Svanholm at fortsætte som bankens bestyrelsesformand med direktør Jørgen Nue Møller som næstformand. Bankdirektør Peter Straarup fortsætter som formand for direktionen med koncernchef Kjeld Jørgensen som næstformand.

RealDanmarks koncernchef Kjeld Jørgensen siger om fusionen:

"Sammen skaber vi en meget stærk finansiel koncern. Gennem fusionen etableres et solidt grundlag for såvel bank- som realkreditforretninger i den kommende skærpede konkurren-ce. Koncernen har velkvalificerede medarbejdere inden for alle aspekter af realkredit, bank og pension."

Den nye koncern
Den nye koncern bliver en væsentlig aktør i Norden og på de nordeuropæiske markeder. Koncernen vil få en stærk position inden for detailbank, realkredit, livsforsikring og pension og investeringsforeningsprodukter med over 3 mio. private kunder og over 150.000 mindre og mellemstore erhvervskunder og med 12.000 store virksomheds- og institutionelle kunder inden for engrosbank, kapitalforvaltning og virksomhedsrådgivning. Banken har i niveauet 500.000 onlinekunder, der benytter koncernens muligheder for e-Finance.

Danske Bank får en velafbalanceret virksomhedsprofil som markedsleder i Danmark inden for både bank og realkredit. Geografisk supplerer virksomhederne også hinanden godt. Hvor Danske Bank i dag har den stærkeste position på Sjælland og i Østjylland, har BG Bank de største markedsandele på Fyn og i det sydlige og sydvestlige Jylland.

"Sammenslutningen er et vigtigt skridt videre mod målet om både at fastholde et højt serviceniveau for kunderne og at blive den mest effektive og lønsomme bank i Norden. Det bliver en stærk koncern, hvor dygtige medarbejderes kompetence og engagement vil være det grundlæggende. Vores mål i den nye koncern er også at skabe yderligere værdi for aktionærerne på et niveau, der ligger over gennemsnittet af en gruppe sammenlignelige euro-pæiske banker", siger bankdirektør Peter Straarup, Danske Bank.

Danske Bank vil tilbyde alle væsentlige finansielle serviceydelser til privat- og erhvervskunder, institutionelle kunder samt den offentlige sektor i Norden. Koncernen vil yderligere tilbyde at betjene sine kunder gennem koncernens internationale enheder uden for Norden.

Proforma hovedtal for Danske Bank efter fusionen

 

 

1. halvår 2000
mio. EUR

1. halvår 2000
mio. kr.

1999
mio. kr.  

Basisindtjening  

 605

 4.516

 6.099

Resultat

 495

 3.696

 6.905

Bankudlån

56.810

423.847

 389.028

Realkreditudlån

55.724

415.744

 405.878

Indlån

 48.026

 358.309

 354.976

Egenkapital

 7.804

 58.222

 54.665

Balance

 176.109

 1.313.912

 1.256.374

Antal medarbejdere

 20.434

 20.434

 20.838

 


RealDanmarks virksomhed bliver integreret i Danske Banks organisation. Koncernens varemærke inden for realkredit bliver Realkredit Danmark, og på det private bankmarked opererer den nye koncern med to danske varemærker: Danske Bank og BG Bank. Begge varemærker er en integreret del af den nye koncerns detailbank, men opretholdes som to divisioner. Herudover fortsætter de kendte varemærker i Danske Bank.

Samtidig med meddelelsen om sammenslutningen opjusterer både Danske Bank og RealDanmark forventningerne til årets resultat. Således forventer Danske Bank en væsentlig fremgang i basisindtjeningen for hele 2000 i forhold til 1999. I forhold til 2. halvår 1999 forventes væksten i basisindtjeningen i 2. halvår 2000 nu at blive noget højere end de 32 pct., som banken realiserede i 1. halvår 2000. RealDanmark forventer en basisindtjening i niveauet 2,4-2,6 mia. kr. i modsætning til den tidligere offentliggjorte forventning om en basisindtjening på 2,1-2,3 mia. kr.

Forudsætninger
Sammenslutningen er bl.a. betinget af:

  • De danske konkurrencemyndigheder godkender fusionen.
  • Finanstilsynet godkender sammenslutningen.
  • Generalforsamlingen i Danske Bank vedtager de nødvendige beslutninger, herunder at udvide bestyrelsens beføjelse til at forhøje aktiekapitalen.
  • Generalforsamlingerne i Foreningen RealDanmark og RealDanmark vedtager de nødvendige beslutninger.
  • Danske Bank modtager mere end 2/3 af aktierne og stemmeretterne i RealDanmark.


Pressemøde
Pressemødet holdes i dag kl. 11.00 hos Dansk Design Center, H C Andersens Boulevard 27, 1553 København V. Planerne for fusionen præsenteres af bankdirektør
Peter Straarup, Danske Bank, og koncernchef Kjeld Jørgensen, RealDanmark.

Med venlig hilsen

Steen Reeslev
Danske Bank

Troels Brøndsted
RealDanmark

Yderligere oplysninger fås efter pressemødet hos:
Bankdirektør Peter Straarup, Danske Bank, telefon 33 44 01 07.
Koncernchef Kjeld Jørgensen, RealDanmark, telefon 33 77 81 00.

Fondsbørsmeddelelse og tilbudsdokument kan læses i deres fulde længde på www.danskebank.dk eller www.rd.dk