Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Forhøjelse af obligationslån for FIHPressemeddelelse
Den Danske Bank forhøjer variabelt forrentet obligationslån med maksimumrente for FIH med 50 mio. kr. Det samlede obligationslån er herefter på 225 mio. kr.

Obligationerne udstedes til kurs 100 den 15. marts 2000 og har en løbetid på 4 år.

Renten på obligationslånet fastsættes for 3 mdr. ad gangen som CIBOR med tillæg af en marginal på 0,60 procent point, men kan maksimalt udgøre en på forhånd fastsat rente - en såkaldt cap - der stiger over løbetiden fra 5,20 pct. p.a. til 6,80 pct. p.a. Renten for den første periode fastsættes den 13. marts 2000.

Obligationslånet, der registreres i Værdipapircentralen, vil blive søgt optaget til notering på Københavns Fondsbørs fra og med den 27. marts 2000.