Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank sætter renten opPressemeddelelse
Efter Nationalbankens seneste renteforhøjelser gennemfører Danske Bank renteforhøjelse med virkning fra tirsdag den 10. oktober 2000.

Udlånsrentesatserne hæves med ½ pct.

Indlånsrentesatserne hæves med op til ½ pct. Rentesatserne på en række transaktionskonti forhøjes dog ikke.