Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Tilbagekøb af egne aktierPressemeddelelse
Ombytningen af Accept Aktier i RealDanmark A/S med aktier i Danske Bank A/S er afsluttet. I forlængelse heraf vil banken indlede det tilbagekøbsprogram for egne aktier, der blev adviseret bl.a. i kvartalsmeddelelsen af 16. november 2000.

Banken vil indtil videre købe aktier tilbage for en kursværdi på indtil DKK 5 mia.

Tilbagekøb vil ske efter følgende retningslinier:

  • Tilbagekøb gennemføres hver dag i perioden 11. - 15. december 2000 for op til ca. DKK 1 mia. (kursværdi) pr. dag i perioden.
  • Tilbagekøb sker til den pågældende dags "Gns.kurs alle handler", som offentliggøres af Københavns Fondsbørs umiddelbart efter kl. 17.00 (dansk tid).
  • Aktionærer, som ønsker at afgive salgsordrer, skal afgive dem inden kl. 17.30 (dansk tid) på den enkelte dag i perioden.
  • Hvis salgsordrerne på den enkelte dag i perioden overstiger en kursværdi på DKK 1 mia., vil der efter kl. 17.30 (dansk tid) blive foretaget en forholdsmæssig reduktion af salgsordrerne.
  • Aktionærer, som afgiver salgsordrer, vil om morgenen på den efterfølgende handelsdag blive informeret om effektueringen af deres salgsordre.

Tilbagekøb vil blive gennemført gennem BG Bank A/S.

Salgsordrer større end DKK 1 mio. (kursværdi) indtelefoneres til BG Bank på telefon 43 30 60 33 eller Danske Bank på telefon 33 44 68 05.

Salgsordrer på DKK 1 mio. og derunder indtelefoneres til BG Banks eller Danske Banks filialer. Salgsordrer kan alternativt indleveres til filialerne inden for filialernes åbningstider.

Banken forbeholder sig ret til at undlade at gennemføre den enkelte dags tilbagekøb, hvis markedsudviklingen - efter bankens skøn - tilsiger det. Meddelelse herom vil blive givet til Københavns Fondsbørs.