Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Den Danske Bank etablerer private equity fund på 2,5 mia. kr.Pressemeddelelse
Den Danske Bank har via sit nye 100% ejede datterselskab Danske Private Equity A/S netop indgået aftale med en række institutionelle investorer om oprettelsen af Danske Private Equity Partners K/S (Danske PEP).

Danske PEP er en "fund of funds", dvs. en paraplyfund bestående af udvalgte private equity funds. Det er den første af sin art i Danmark. Equity fundene investerer typisk i unoterede virksomheder med et stort udviklingspotentiale. Ejerskabet følges op med et strategisk og ledelsesmæssigt engagement.

Danske PEP har fra investorerne modtaget tilsagn om investeringer på ca. 2,5 mia. kr. Det betyder, at funden har en størrelse, hvor den internationalt hører til blandt de største "funds of funds."

Det globale private equity marked er i stærk vækst og udgjorde i 1999 ca. 1.000 mia. kr. Det amerikanske marked havde en andel på ca. 70%. Private equity har i form af kapitalfonde i USA historisk givet særdeles gode merafkast i forhold til børsnoterede investeringer. Samtidig har private equity i USA understøttet restruktureringen af erhvervslivet og kapitalbehovet i teknologiske virksomheder.

"Danske PEP giver institutionelle investorer adgang til investeringer med et højt afkast, samtidig med at spredningen over mange forskellige equity funds giver større sikkerhed. Det bliver en portefølje med fokus på restruktureringer i europæisk erhvervsliv og teknologiinvesteringer i USA og Norden. Vi ser store muligheder på begge områder", fortæller bankdirektør Jeppe Christiansen, Den Danske Bank. Han understreger, at der er tale om krævende investeringer, som fordrer en stor specialviden.

Private equity opfattes i stigende grad som en alternativ investeringsmulighed for institutionelle investorer og virksomheder i Europa. Denne proces har stået på i flere år i USA og England, hvor markedet er højt udviklet.