Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Den Danske Bank udbyder Reverse Convertible obligationer


Pressemeddelelse

Indfrielse til kurs 100 pct. eller i form af aktier
Den Danske Bank udbyder for AB Svensk Exportkredit Reverse Convertible obligationer. Obligationerne er i danske kroner, og tilbagebetaling er relateret til udviklingen i aktiekursen i det finske telekommunikationsselskab Nokia Oyj.

Obligationerne udbydes i perioden 19. juni til 23. juni 2000, og der forventes udbudt Reverse Convertible obligationer for minimum DKK 30 mio.

Obligationerne bærer en kuponrente på 4 pct. og indfries ved udløb til enten kurs 100 pct. eller ved levering af et på forhånd fastsat antal Nokia-aktier afhængig af, om kursen på Nokia-aktier er steget eller faldet. Hvis aktiekursen ved udløb er uændret eller steget i forhold til udgangspunktet, modtages obligationernes hovedstol, og hvis aktien er faldet, modtages Nokia-aktier. Uanset om aktiekursen er steget eller faldet, modtages kuponrenten på 4 pct.

Obligationerne udstedes under AB Svensk Exportkredits Euro Medium Term Note Programme og udløber den 29. juni 2001. De noteres på Københavns Fondsbørs A/S med første noteringsdag den 29. juni 2000 og registreres i Euroclear i andele på DKK 20.000. Emissionskursen vil blive fastsat efter tegningsperiodens udløb, dog senest den 27. juni 2000. Emissionen vil kun blive gennemført, hvis der kan opnås en tegningskurs, der ikke overstiger 90 pct. franko kurtage, og tegningsbeløbet minimum udgør DKK 30 mio.

AB Svensk Exportkredit har i forvejen obligationslån noteret på Københavns Fondsbørs A/S og er rated AA+ og Aa2 af henholdsvis Standard & Poor´s og Moody`s Investor Services, Inc.

Salgsmateriale med yderligere oplysninger om obligationsudstedelsen kan rekvireres i Den Danske Bank fra den 8. juni 2000.