Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank køber finsk kapitalforvaltningsselskabPressemeddelelse
Danske Bank har indgået aftale om køb af det finske kapitalforvaltningsselskab Bankers BBL Finland Oy, Helsinki. Aftalen om køb er godkendt af det finske finanstilsyn.

Bankers BBL Finland Oy
Bankers BBL Finland Oy, der blev etableret i 1995, indgår nu i den hollandske finanskoncern, ING.

Bankers BBL beskæftiger i Helsinki i alt 15 personer og forvalter godt EUR 500 mio., der hovedsageligt er investeret i europæiske aktier. Selskabets primære aktiviteter er porte-følje-forvaltning samt distribution af investeringsforeningsprodukter. Hovedparten af kunderne er institutionelle investorer.

Danske Capital i Norden
Midlerne under forvaltning og rådgivning i Danske Banks kapitalforvaltningsområde, Danske Capital, udgjorde ved halvårsskiftet 463 mia. kr.

Danske Capital er i dag repræsenteret med portfolio managers i Danmark, Norge, Sverige og Luxembourg. Indtil i dag har Danske Capital været repræsenteret i Finland med en mindre salgsenhed, der samtidig står for Danske Capitals kunderelationer på det finske marked.

Købet af det finske kapitalforvaltningsselskab skal ses som et led i Danske Capitals strategi om at være ledende nordisk porteføljeforvalter. Det finske selskab giver Danske Capital lokal tilstedeværelse og dermed en god platform for yderligere vækst i det finske marked.