Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Fusionen mellem RealDanmark og Danske Bank godkendt

Publiceret under overskriften: Fusionen mellem RealDanmark A/S og Danske Bank A/S godkendtPressemeddelelse
Konkurrencerådet har på et møde i dag godkendt fusionen mellem RealDanmark A/S og Danske Bank A/S. Bankens bestyrelse finder efter omstændighederne, at vilkårene i Konkurrencerådets godkendelse er acceptable for banken. Samtlige betingelser i bankens ombytningstilbud af 2. oktober 2000 til aktionærerne i RealDanmark er nu opfyldt.

Konkurrencerådets afgørelse er bl.a. baseret på tilsagn fra banken. Tilsagnene vedlægges som bilag i den form, Konkurrencestyrelsen vil offentliggøre dem.

Bankens bestyrelse vil herefter iværksætte den forhøjelse af aktiekapitalen på 2.299.697.470 kr. til i alt 7.592.197.470 kr., som bestyrelsen blev bemyndiget til at foretage på bankens ekstraordinære generalforsamling den 30. oktober 2000.

Det forventes, at de nyudstedte aktier vil blive handlet på Københavns Fondsbørs første gang onsdag den 22. november. Ombytning mellem RealDanmark aktier og Danske Bank aktier vil være tilendebragt mandag den 27. november.