Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Den Danske Bank sætter renten opPressemeddelelse
Nationalbanken har gennemført forhøjelse af rentesatsen for indskudsbeviser den 27. april og den 8. juni 2000 med i alt 0,85 % p.a.

Som konsekvens af de stigende renter gennemfører Den Danske Bank en generel renteforhøjelse med virkning fra torsdag den 15. juni 2000.

For erhvervskunder hæves rentesatserne for udlån med typisk ¾ % p.a.

For privatkunder hæves udlånsrentesatsen med ½ til ¾ % p.a.

Indlånsrentesatserne hæves med op til ½ % p.a. Rentesatsen på en række transaktionskonti og enkelte højtforrentede opsparingskonti ændres ikke.