Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Direktørudnævnelser i Den Danske Bank

Pressemeddelelse
Den Danske Bank har pr. 1. april 2000 udnævnt vicedirektør Steen Hjort, vicedirektør Jørgen Klejnstrup og vicedirektør Bo Sonne Ravn til direktører.

Steen Hjort, 52 år, der får titel af personaledirektør, er chef for Personale i Den Danske Bank. Steen Hjort begyndte sin karriere i 1976 i Sjællandske Bank (Provinsbanken). Fra 1990 var han områdedirektør i Den Danske Bank, Privatkunder & Filialer. Fra 1993 til 1998 var han adm. direktør for Danske Kredit og siden 1999 chef for Personale. Steen Hjort er cand. oecon fra Århus Universitet.

Jørgen Klejnstrup, 47 år, er chef for Administration i Den Danske Bank. Jørgen Klejnstrup er uddannet i bankens filialnet, organisation og kreditafdeling og har udlandserfaring fra bankens afdelinger i Luxembourg og New York. Jørgen Klejnstrup er HD (finansiering og kreditvæsen) fra Ålborg Handelshøjskole 1977. Fra 1996 var han chef for Udenlandske Enheder. Sin nuværende stilling tiltrådte han i 1998.

Bo Sonne Ravn, 45 år, er chef for Kreditsekretariatet i Den Danske Bank. Bo Sonne Ravn er uddannet i bankens filialnet og kreditafdeling. Han har været ansat i bankens afdelinger i London og Luxembourg, og siden 1989 i Kreditafdelingen. Bo Sonne Ravn er HD (finansiering) fra Handelshøjskolen i København 1983. Sin nuværende stilling tiltrådte han i 1998.

Derudover er følgende udnævnt til underdirektører i banken:

Afdelingsdirektør Niels Thor Mikkelsen, 45 år, chef for afdelingen IT-revision under Revisionsafdelingen i banken. Han kom til Den Danske Bank i 1983.

Afdelingsdirektør Leo Ellegaard Yde, 46 år, chef for Storkunde-Kreditkontor under Kredit & Markedsrisici i banken og har været ansat i Den Danske Bank siden 1971.

Afdelingsdirektør John Rasmussen, 49 år, chef for Sekretariatet under Handelsområdet i banken. Han kom til Den Danske Bank i 1968.

Afdelingsdirektør Niels Jørgen Larsen, 38 år, chef for Aktieanalyse fra 1995 og siden 1999 afdelingsdirektør i Corporate Finance under Danske Securities. Han har været ansat i Den Danske Bank siden 1995.