Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Kapitalforvaltning og bioteknologienPressemeddelelse
Danske Kapitalforvaltning styrker indsatsen på bioteknologiområdet med et "Biotech Advisory Board."

Bioteknologisektoren er et interessant investeringsområde med stort potentiale. Imidlertid kræver det dybtgående medicinsk eller genteknologisk indsigt at kunne vurdere holdbarheden i og mulighederne for fremtidig indtjening.

"Med baggrund i vores planer om fortsat satsning på specialinvesteringer inden for medicin og biotek, og for yderligere at styrke kompetencen i rådgivningen af Danske Invests nye Afdeling Bioteknologi, har vi besluttet at etablere et Biotech Advisory Board", siger underdirektør Anne Broeng, Danske Kapitalforvaltning. Biotech Advisory Board består af forskere og eksperter med omfattende specialviden og lang international erfaring inden for det bioteknologiske område.

Danske Kapitalforvaltnings Biotech Advisory Board består af følgende personer:

Charles Dimmler, Managing Director, Burrill & Company, New York. Charles Dimmler har mere end 20 års erfaring med etablering af biotekvirksomheder samt private equity investeringer i biotekselskaber, og har et grundigt kendskab til den amerikanske biotekindustri.

Elsebeth Budolfsen, cand. pharm, er tidligere adm. direktør for Alk Abelló A/S – et selskab i Chr. Hansen gruppen, som producerer farmaceutiske produkter til vaccination og diagnostik specielt inden for allergiområdet. Elsebeth Budolfsen har mere end 25 års erfaring fra forskellige større medicinalvirksomheder, såsom Pharmacia og Novo.

Henrik Elsner, cand. scient. i organisk kemi, PH.D., HD i finansiering. Henrik Elsner er medstifter af biotekvirksomheden M&E Biotech og tidligere direktør i M&E, men sidder nu som bestyrelsesmedlem i samme virksomhed.

Henrik Kehlet, professor og overlæge på kirurgisk gastroenterologisk afdeling på Hvidovre Hospital. Henrik Kehlet har stor erfaring inden for klinisk forskning og nyder stor international anerkendelse. Henrik Kehlet modtog i 1996 Novo-Nordisk Prisen.

"Vi er meget tilfredse med at have fået sammensat en gruppe med så stor erfaring inden for det medicinske område, men også inden for investeringer i såvel børsnoterede som unoterede bioteknologivirksomheder", understreger Anne Broeng.