Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Private Equity etablerer IT-venturefund


Pressemeddelelse
Danske Private Equity A/S, der er et helejet datterselskab af Den Danske Bank, etablerer en ny venturefund kaldet Danske eVentures. Selskabets formål er at stille venturekapital til rådighed for nordiske virksomheder især inden for IT/Internet og telekommunikation.

Danske eVentures giver mulighed for, at institutionelle investorer og virksomheder kan investere med en begrænset risiko i unoterede IT- og telekomvirksomheder med et stort udviklingspotentiale.

Det er målet at nå samlede kapitaltilsagn på op mod en milliard kroner. Dermed bliver Danske eVentures blandt de største danske venturefunde.

"Siden Danske Private Equity blev etableret, har vi haft kig på dette marked. Derfor har Danske eVentures allerede nu flere investeringsmuligheder under overvejelse. I løbet af 2-3 år forventer vi, at Danske eVentures har investeret i cirka 20-25 virksomheder", siger direktør Bjørn Haugaard Rubin, Danske Private Equity.

Som direktør for Danske eVentures er pr. 1. april 2000 ansat John Helmsøe-Zinck, 41 år, der kommer fra en stilling som medejer og adm. direktør i Helmsøe-Zinck & Kastbjerg - et rådgivningsfirma, der yder finansiel rådgivning og formidler venturekapital mellem internationale fonde og nordiske virksomheder inden for IT, telekommunikation og internet. De direkte IT-rettede aktiviteter i Helmsøe-Zinck & Kastbjerg er samtidig overgået til Danske eVentures.

"Vi kan være en partner for teknologiske virksomheder, der har behov for kapital i størrelsesordenen 15-150 mio. kroner. Vores ejerandele vil typisk ligge på mellem 15-49 procent, og vi går ind for et aktivt ejerskab, hvor vi supplerer bestyrelserne i de virksomheder, vi investerer i", siger direktør John Helmsøe-Zinck, Danske eVentures.

Danske eVentures har til huse hos Danske Private Equity i Lyngby, og selskabet får foreløbig seks medarbejdere.