Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Ordinær indfrielse af aktieindekserede obligationer

Publiceret under overskriften: Ordinær indfrielse af aktieindekserede obligationer 1996/2000

Pressemeddelelse
Danske Bank aktieindekserede obligationer 1996/2000 (fondskode 0003419836), der er relateret til kursudviklingen i ni europæiske aktieindeks, indfries i henhold til obligationsbetingelserne den 26. september 2000.

Indfrielsesbeløbet pr. obligation af nominelt DKK 10.000 opgøres som DKK 10.000 + (DKK 10.000 x Indeksstigning). På basis af en Indeksstigning (som defineret i prospektet for udstedelsen) på 1,3040 er Indfrielsesbeløbet pr. obligation opgjort til DKK 23.040,00, hvilket svarer til en til en indfrielseskurs på 230,40%.

Obligationerne blev udstedt i november 1996 til kurs 100%.