Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank udbyder Reverse Convertible obligationerPressemeddelelse

Indfrielse til kurs 100 pct. eller i form af aktier

Danske Bank udbyder for AB Svensk Exportkredit Reverse Convertible obligationer. Obligationerne er i danske kroner, og tilbagebetaling er relateret til udviklingen i kursen på B-aktien i det svenske telekommunikationsselskab Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Obligationerne udbydes i perioden 30. oktober til 3. november 2000, og der forventes udbudt Reverse Convertible obligationer for minimum DKK 30 mio.

Obligationerne bærer en kuponrente på 5 pct. og indfries ved udløb til enten kurs 100 pct. eller ved levering af et på forhånd fastsat antal LM Ericsson B-aktier afhængig af, om kursen på LM Ericsson B-aktien er steget eller faldet. Hvis aktiekursen ved udløb er uændret eller steget i forhold til udgangspunktet, modtages obligationernes hovedstol, og hvis aktien er faldet, modtages LM Ericsson B-aktier. Uanset om aktiekursen er steget eller faldet, modtages kuponrenten på 5 pct.

Obligationerne udstedes under AB Svensk Exportkredits Euro Medium Term Note Programme og udløber den 9. november 2001. De noteres på Københavns Fondsbørs A/S med første noteringsdag den 10. november 2000 og registreres i Euroclear i andele på DKK 10.000. Emissionskursen vil blive fastsat efter tegningsperiodens udløb, dog senest den 7. november 2000. Emissionen vil kun blive gennemført, hvis der kan opnås en tegningskurs, der ikke overstiger 91 pct. franko kurtage, og tegningsbeløbet minimum udgør DKK 30 mio.

AB Svensk Exportkredit har i forvejen obligationslån noteret på Københavns Fondsbørs A/S og er rated AA+ og Aa2 af henholdsvis Standard & Poor´s og Moody`s Investor Services, Inc.

Salgsmateriale med yderligere oplysninger om obligationsudstedelsen kan rekvireres i Danske Bank fra den 13. oktober 2000.