Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Ekstraordinær generalforsamlingPressemeddelelse
I fortsættelse af opfyldelsen af vilkårene i "Ombytningstilbud til aktionærerne i RealDanmark A/S fremsat af Danske Bank A/S" bliver der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Danske Bank A/S torsdag den 30. november 2000 kl. 11.00 i Holmens Kanal 12, København.

Dagsorden

1. Valg af medlemmer til bestyrelsen:

Direktør Jørgen Nue Møller
Tømrermester Poul Christiansen
Gårdejer Hans Hansen
Direktør Peter Højland
Professor Majken Schultz

2. Bestyrelsens forslag om vedtægtsændring:

Medarbejderrepræsentanterne i RealDanmark A/S' bestyrelse skal gives mulighed for blandt sig selv at udpege 3 medlemmer af bankens bestyrelse frem til den ordinære generalforsamling 2002.

I vedtægternes § 15 indsættes et nyt stk. 6 med følgende ordlyd:

"I bestyrelsen optages med funktionsperiode til udskrivelse af næste valg til medarbejderrepræsentation – dog længst til det ordinære valg i foråret 2002 – yderligere 3 medlemmer, der er udpeget af og blandt RealDanmark A/S' medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer."

Derudover foreslår bestyrelsen, at der meddeles den bemyndigelse til at foretage de nødvendige rettelser og ændringer, for at vedtægtsændringerne kan godkendes af Finanstilsynet og registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, samt bemyndigelse til efter den ordinære generalforsamling i 2002 at slette det foreslåede ny stk. 6 i vedtægternes § 15.

Dagsordenen for generalforsamlingen med de fuldstændige forslag, vil være fremlagt i banken, Holmens Kanal 2-12, København, senest otte dage før generalforsamlingen.

Adgangskort og stemmesedler kan bestilles i bankens filialer eller på telefon 33 44 51 40 til og med den 24. november 2000.

København, den 14. november 2000
Danske Bank A/S

CVR 61126228