Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Private Equity fund runder 4 mia.Pressemeddelelse
Danske Private Equity etablerer Nordens største private equity fund på 4,1 mia dkr.

Danske Private Equity A/S, der er et datterselskab af Danske Bank, har nu fået investeringstilsagn svarende til i alt 4,1 mia. dkr. til Danske Private Equity Partners K/S (Danske PEP). Da Danske PEP blev oprettet i marts måned var det med investeringstilsagn på 2,5 mia. dkr. fra en række danske institutionelle investorer. Efter tilsagn om yderligere 1,6 mia. dkr. lukkes projektet nu for nytegning.

Danske PEP er en paraplyfund, der består af udvalgte private equity funds. Det er den første af sin art i Danmark, og den bliver hermed den største i Norden og en af de største i Europa. Fondene investerer typisk i unoterede virksomheder med et stort udviklingspotentiale. Ejerskabet følges op med et strategisk og ledelsesmæssigt engagement.

"Tilslutningen fra de institutionelle investorer har været meget positiv. De får adgang til et investeringsområde, der historisk har givet særdeles gode merafkast i forhold til børsnoterede investeringer. Det er et marked i kraftig vækst, og Danske Bank vil fremover sætte ind med de nødvendige ressourcer for yderligere at udbygge og styrke sin position på området", udtaler bankdirektør Jeppe Christiansen.