Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank forhøjer aktiekapitalen


Bankens bestyrelse har i dag vedtaget at forhøje bankens aktiekapital med 2.299.697.470 kr. til i alt 7.592.197.470 kr.

I forlængelse heraf vil der blive offentliggjort et børsprospekt. Det forventes at ske fredag den 17. november 2000 på Københavns Fondsbørs. Prospektet kan rekvireres ved henvendelse til Danske Bank, Emission, telefon 33 44 51 30, og kan desuden downloades fra bankens hjemmeside www.danskebank.dk.

De nyudstedte aktier vil udelukkende blive anvendt til ombytning med de Accept aktier i RealDanmark A/S, som banken erhvervede ved ombytningstilbud af 2. oktober 2000. De nyudstedte aktier vil blive handlet på Københavns Fondsbørs første gang onsdag den 22. november 2000, og ombytningen af RealDanmark Accept aktier med Danske Bank aktier vil være tilendebragt mandag den 27. november 2000.

Det er samtidig hensigten, at aktierne i RealDanmark A/S fortsat skal være noteret på Københavns Fondsbørs, indtil fusionen mellem RealDanmark og banken gennemføres ultimo marts 2001.