Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Kvartalsrapport, 3. kvartal 2000

Publiceret under overskriften: Resultat i de første tre kvartaler af 2000: 4.715 mio. kr. efter skat


Danske Bank har i dag offentliggjort kvartalsrapport for de første tre kvartaler af 2000. Rapporten er tilgængelig på www.danskebank.com/regnskab. Her følger udvalgte hovedpunkter:

  • Danske Bank koncernens overskud efter skat steg til 4.715 mio. kr. mod 3.209 mio. kr. i samme periode i 1999. Skatten udgjorde 1.928 mio. kr. mod 1.099 mio. kr. i 1999.
  • Basisindtjeningen steg med 1.514 mio. kr. til 5.774 mio. kr. især på grund af stigende aktivitet inden for værdipapirhandel og kapitalforvaltning. Det er bedre end forventet ved offentliggørelsen af halv-årsrapporten, men i overensstemmelse med de forventninger, der blev udsendt 2. oktober 2000.
  • Beholdningsindtjeningen steg med 738 mio. kr. til 786 mio. kr.
  • Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark forløber planmæssigt. Alle betingelser i ombyt-ningstilbuddet er opfyldt, og bestyrelsen har i dag besluttet at forhøje aktiekapitalen med nom. 2.299,7 mio. kr.
  • For hele året forventer Danske Bank koncernen en væsentlig fremgang i basisindtjeningen i forhold til 1999. Stigningen forventes at blive højere end stigningen på 36 pct. i de første tre kvartaler.