Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Den Danske Bank sætter renten opPressemeddelelse
Nationalbanken har gennemført renteforhøjelse den 4. februar og den 16. marts 2000. I fortsættelse heraf hæver Den Danske Bank med virkning fra mandag den 3. april 2000 sine udlånssatser med typisk ½ pct.-point, og således at der for en række erhvervskunder gennemføres individuelle justeringer. Indlånssatserne hæves med op til ½ pct.-point. Indlånssatserne på DanskePrivat og enkelte andre transaktionskonti forhøjes dog ikke.