Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Halvårsresultat for Den Danske Bank

Publiceret under overskriften: Halvårsresultat på 2.720 mio. kr. efter skat - basisindtjeningen øget med 32 pct.


Pressemeddelelse
Den Danske Bank har i dag offentliggjort halvårsrapport for første halvår 2000. Rapporten er tilgængelig på www.danskebank.com/regnskab. Her følger udvalgte hovedpunkter:

  • Den Danske Bank koncernens overskud efter skat steg til 2.720 mio. kr. mod 2.094 mio. kr. i første halvår 1999. Skatten udgjorde 1.160 mio. kr. mod 819 mio. kr. i 1999.
  • Basisindtjeningen steg med 868 mio. kr. til 3.595 mio. kr. især på grund af stigende aktivitet inden for værdipapirhandel og kapitalforvaltning.
  • Beholdningsindtjeningen steg med 99 mio. kr. til 285 mio. kr.
  • Kundernes stigende anvendelse af koncernens netbankfaciliteter fortsatte i første halvår 2000, og koncernen har nu 370.000 onlinekunder.
  • Koncernens forretningsgrundlag blev i første halvår udbygget ved købet af den polske Pol-Can Bank.
  • For hele året forventes fortsat generel pæn vækst i basisindtjeningen. Dog må stigningen i andet halvår forventes at blive lavere end stigningen på 32 pct. i første halvår.