Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Tilbagekøb af egne aktierPressemeddelelse
Danske Banks tilbagekøb af egne aktier, der blev annonceret i Fondsbørsmeddelelse af 6. december 2000, er nu afsluttet. Tilbagekøbsprogrammet er blevet gennemført planmæssigt.

Danske Bank koncernen ejer herefter opgjort efter reglerne i Lov om Værdipapirhandel §§ 28 og 29 51.872.012 stk. aktier á 10 kr. i Danske Bank svarende til 6,83% af den samlede aktiekapital. Bankens egenbeholdning af aktier i Danske Bank, dvs. eksklusive pensionspuljer mv. udgør 39.415.517 stk. aktier á 10 kr. svarende til 5,19% af den samlede aktiekapital.