Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Døgnåbent i Den Danske BankPressemeddelelse
Den Danske Bank udbyder en ny type obligationer i form af Reverse Convertible obligationer i danske kroner. Udsteder er AB Svensk Exportkredit, og tilbagebetaling er relateret til udviklingen i aktiekursen i det hollandske telekommunikationsselskab Koninklijke KPN (Royal KPN).

Obligationerne udbydes i perioden 27. april til 5. maj 2000, og der forventes udbudt Reverse Convertible obligationer for minimum DKK 30 mio.

Obligationerne bærer en kuponrente på 4 pct. og indfries ved udløb til enten kurs 100 pct. eller ved levering af et på forhånd fastsat antal KPN-aktier afhængig af, om kursen på KPN-aktier er steget eller faldet. Hvis aktiekursen ved udløb er uændret eller steget i forhold til udgangspunktet, modtages obligationernes hovedstol, og hvis aktien er faldet, modtages KPN-aktier. Uanset om aktiekursen er steget eller faldet, modtages kuponrenten på 4 pct.

Obligationerne udstedes under AB Svensk Exportkredit Euro Medium Term Note Programme og udløber den 10. maj 2001. De noteres på Københavns Fondsbørs A/S med første noteringsdag den 10. maj 2000 og registreres i Euroclear i andele på DKK 20.000. Emissionskursen vil blive fastsat efter tegningsperiodens udløb, dog senest den 9. maj 2000 og forventes at blive ca. 89 pct. franko kurtage. Emissionen vil kun blive gennemført, hvis der kan opnås en tegningskurs, der ikke overstiger 90 pct. franko kurtage, og tegningsbeløbet minimum udgør DKK 30 mio.

AB Svensk Exportkredit er i forvejen noteret på Københavns Fondsbørs A/S og er rated AA+ og Aa1 af henholdsvis Standard & Poor's og Moody's Investor Services, Inc.

Salgsmateriale med yderligere oplysninger om obligationsudstedelsen kan rekvireres i Den Danske Bank fra den 17. april 2000.