Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Årets resultat i Danske Kredit: 253,3 mio. kr.Pressemeddelelse
Danske Kredit har i dag offentliggjort årsregnskabet for 1999. Her følger udvalgte hovedpunkter:

  • Regnskabet viser en fremgang i basisindtjeningen til 353,0 mio. kr. fra 349,6 mio. kr. i 1998.
  • Resultatet for 1999 blev et overskud før skat på 320,9 mio. kr. mod 417,4 mio. kr. i 1998. Årets resultat efter skat blev 253,3 mio. kr.
  • Danske Kredit havde i 1999 et nettoudlån til private ejerboliger på 8,8 mia. kr., svarende til en markedsandel på 22 pct. af sektorens nettoudlån til private kunder.