Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Vedtægtsændringer i Danske Bank godkendt

Publiceret under overskriften: Forslag til vedtægtsændringer godkendt på Danske Banks generalforsamling

Pressemeddelelse
Danske Bank A/S holdt ekstraordinær generalforsamling den 30. oktober 2000.

Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer blev godkendt af generalforsamlingen. Det drejer sig om følgende forslag:

  • Bestyrelsen bemyndiges til at forhøje bankens aktiekapital med indtil 5.000 mio. kr.
  • Aktiernes stykstørrelse ændres til 10 kr.
  • Hvert aktiebeløb på 10 kr. giver én stemme.
  • Antallet af generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen forhøjes til højst 15.
  • Antallet af direktionens medlemmer forhøjes til højst 10.

På Københavns Fondsbørs forventes ændringen af aktiernes stykstørrelse at få virkning fra den 8. november 2000.