Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Nye medlemmer af bestyrelsen i Danske BankPressemeddelelse
Danske Bank A/S holdt ekstraordinær generalforsamling den 30. november 2000.

Bestyrelsens forslag om valg af direktør Jørgen Nue Møller, tømrermester Poul Christiansen, gårdejer Hans Hansen, direktør Peter Højland og professor Majken Schultz til bestyrelsen blev godkendt.

Endvidere godkendte generalforsamlingen bestyrelsens forslag om en midlertidig vedtægtsbestemmelse, så medarbejderrepræsentanterne i RealDanmark A/S' bestyrelse har fået mulighed for blandt sig selv at udpege 3 medlemmer til Danske Banks bestyrelse frem til den ordinære generalforsamling 2002.

Medarbejderrepræsentanterne i RealDanmark har udpeget prokurist Niels Jørgen Andersen, ekspeditionssekretær Per Alling Toubro og assistent Solveig Nylev Thuesen Ørteby til Danske Banks bestyrelse.

I overensstemmelse med aftalerne blev formandskabet for bestyrelsen sammensat på et konstituerende møde med direktør Poul J. Svanholm som formand og direktør Jørgen Nue Møller som næstformand.