Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank har udviklet et nyt programPressemeddelelse: Den direkte vej fra økonomisystem til betaling

Danske Bank har udviklet et nyt program – et såkaldt API (Application Programming Interface).
Ved hjælp af det kan virksomhedens økonomisystem kommunikere direkte med banken, når fakturaer, løn etc. skal betales.

I dag udarbejder virksomhedens økonomiafdeling eller bogholderi et betalingsforslag i deres økonomisystem. Når det er godkendt, danner økonomisystemet en fil med betalingsoplysninger, som indlæses i Danske Bank TeleService. Hvorefter oplysningerne krypteres og sendes til banken. Dernæst overføres betalingerne til modtageren.

Ved at integrere API i økonomisystemet kan økonomiafdelingens arbejde optimeres betragteligt.
Betalingsoplysningerne kan sendes direkte til banken, fordi økonomisystemet danner en fil med betalinger, som allerede er krypteret og påført digitalsignatur. Derefter kan betalingerne ekspederes. På den måde sparer virksomhederne tid.

API er et lille program med en fast defineret grænseflade, som banken stiller gratis til rådighed for de softwarehuse, som udvikler økonomisystemer, der er baseret på Windows95, 98, 2000, NT 4,0. For at få glæde af API skal virksomheden – udover at have et økonomisystem der understøtter kald af API – have en aftale med Danske Bank, som gør det muligt at levere elektroniske betalingsoplysninger.

I første omgang kan API håndtere betalingsoplysninger til banken, men på sigt vil det blive udviklet, så det også kan sende andre oplysninger både til og fra banken, som fx krediteringslister m.v.

API har i en længere periode været testet af Celenia Software, som har specialiseret sig i udviklingen af cash management-løsninger til Navision.