Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Den 25. oktober 2001

Pressemeddelelse
Resultat i de første tre kvartaler af 2001: 6.984 mio. kr. efter skat.

Danske Bank har i dag offentliggjort kvartalsrapport for de første tre kvartaler af 2001. Rapporten er tilgængelig på www.danskebank.com/regnskab. Her følger udvalgte hovedpunkter:

  • Danske Bank koncernens overskud efter skat udgjorde 6.984 mio. kr. mod proforma 6.342 mio. kr. i samme periode 2000. Det svarer til en stigning på 10 pct.
  • Basisindtægterne steg med 10 pct. til 21.270 mio. kr. som følge af stigende nettorente- og gebyrindtægter i Detailbank og Realkredit, væsentligt øget indtjening fra koncernens rente- og valutahandel samt et forbedret resultat fra Liv og Pension.
  • Tab og hensættelser på debitorer udgjorde 1.054 mio. kr. i forhold til 397 mio. kr. i 2000. Udviklingen var påvirket af afmatningen i den internationale økonomi.
  • Basisindtjeningen steg med 883 mio. kr. til 8.010 mio. kr. Beholdningsindtjeningen faldt med 839 mio. kr. til 665 mio. kr. og var væsentligt påvirket af aktiekursfaldet i september 2001.
  • Integrationen af RealDanmark forløber hurtigere end oprindeligt planlagt, og banken forventer i 2001 at realisere fusionssynergier, som på årsbasis udgør ca. 1,5 mia. kr. Ultimo august 2001 blev BG Banks IT-systemer konverteret til Danske Bank koncernens edb-platform.
  • Ved udgangen af 3. kvartal forventer Danske Bank koncernen fortsat, at basisindtjeningen for 2001 bliver noget højere end i 2000. Den forventede fremgang kan dog blive påvirket af den indtrufne økonomiske afmatning og uroen på de finansielle markeder.