Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Medieomtale af bestyrelses- honorarerPressemeddelelse
På baggrund af medieomtalen af bestyrelseshonorarer i forbindelse med fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark har vi i dag sendt en orientering til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Brevet er offentliggjort på bankens hjemmeside www.danskebank.dk. En kopi af brevet er også sendt til Økonomiministeriet og Finanstilsynet.