Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Halvårsresultat for 1. halvår 2001Pressemeddelelse
Danske Bank har i dag offentliggjort halvårsrapport for første halvår 2001. Rapporten er tilgængelig på www.danskebank.com/regnskab. Her følger udvalgte hovedpunkter:

  • Danske Bank-koncernens overskud efter skat udgjorde 4.355 mio. kr. mod proforma 3.696 mio. kr. i samme periode 2000.
  • Basisindtægterne steg med 13 pct. til 14.249 mio. kr. Det skyldes primært stigende nettorente- og gebyrindtægter i Detailbank og Realkredit, øget indtjening fra koncernens rente- og valutahandel og et forbedret resultat i Liv og Pension.
  • Basisindtjeningen steg med 833 mio. kr. til 5.349 mio. kr. Beholdningsindtjeningen steg med 23 mio. kr. til 532 mio. kr.
  • Fusionsprocessen forløber meget tilfredsstillende i alle forretningsområder, og banken forventer i 2001 at realisere fusionssynergier, som på årsbasis udgør ca. 1,1 mia. kr. Den realiserede andel af de samlede omkostningssynergier på 2,2 mia. kr. over tre år er således større end oprindeligt planlagt.
  • Driftsomkostninger og afskrivninger steg med 5 pct. i forhold til første halvår 2000. Stigningen skyldes primært forudsete høje omkostninger i andet kvartal i år i forbindelse med IT-integrationen. Omkostninger og afskrivninger forventes for hele året fortsat at være på niveau med året før.
  • For hele året forventes fortsat en basisindtjening, som er noget højere end i 2000. En yderligere afdæmpning i aktivitetsniveauet på de markeder, hvor koncernen opererer, vil dog kunne reducere fremgangen.

Bankdirektør Peter Straarup udtaler: "Det har været et halvår med fortsat vækst inden for Detailbanken, Engrosbanken, Realkredit og Liv og Pension. Det afspejler sig i resultatet. Samtidig har der været fuld fart på fusionsprocessen. Specielt IT-integrationen har været i fokus i den sidste del af perioden. Det har som forudset påvirket omkostningerne. Alt i alt er vi foran med fusionsaktiviteterne og kan i år realisere en større del af fusionssynergierne, end vi havde regnet med."