Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Regnskab 1. kvartal 2002Pressemeddelelse: Resultat på 1.936 mio. kr. efter skat i første kvartal 2002

Danske Bank har i dag offentliggjort kvartalsrapport for første kvartal. Rapporten er tilgængelig på www.danskebank.com/regnskab. Her følger udvalgte hovedpunkter:

  • Danske Bank koncernens overskud efter skat udgjorde 1.936 mio. kr. i første kvartal 2002 mod 2.359 mio. kr. i samme periode 2001.
  • Basisindtægterne udgjorde 6.745 mio. kr. (Første kvartal 2001: 6.977 mio. kr.). Nedgangen på 3 pct. skyldes blandt andet et markant fald i den danske pengemarkedsrente på næsten 2 procentpoint.
  • Driftsomkostninger og afskrivninger faldt med 5 pct. til 3.683 mio. kr. Omkostningsprocenten er nu nede på 54,6 mod 55,7 i første kvartal sidste år.
  • Tab og hensættelser steg med 84 mio. kr. til 386 mio. kr. Set i forhold til de samlede udlån og garantier er hensættelserne fortsat på et lavt niveau.
  • Basisindtjeningen udgjorde 2.676 mio. kr. (Første kvartal 2001: 2.791 mio. kr.) og beholdningsindtjeningen 95 mio. kr. (Første kvartal 2001: 362 mio. kr.).
  • For hele året forventes basisindtjeningen fortsat at vokse, dog mindre end i 2001.

Ordførende direktør Peter Straarup udtaler: "Der har været pæn fremgang i basisindtjeningen for bankaktiviteterne i Danmark, Norge og Sverige. Vi har realiseret besparelser, så omkostningsprocenten er nede under 55. Alt i alt er resultatet tilfredsstillende i en periode, hvor vilkårene har været vanskeligere end i det kvartal, vi sammenligner med. Og for hele året forventer vi fortsat, at basisindtjeningen vil vokse."

Kontaktpersoner:
Ordførende direktør Peter Straarup, telefon 33 44 01 07
Økonomidirektør Jesper Ovesen, telefon 33 44 25 00