Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Forhøjelser i Danmarks Skibs- kreditfonds 3%-obligationsserier

Publiceret under overskriften: Danske Bank har arrangeret forhøjelser for et samlet beløb på over 1 mia. kr. i Danmarks Skibskreditfonds 3%-obligationsserier

Pressemeddelelse

Siden nedsættelsen af mindsterenten med virkning fra den 10. oktober d.å. har Danske Bank arrangeret forhøjelser for et samlet beløb på over 1 mia. kr. i Danmarks Skibskreditfonds 3%- obligationsserier.

Obligationerne er erhvervet af Danske Bank og videresolgt til aktuel markedskurs.

Obligationerne er noteret på Københavns Fondsbørs og registeret i Værdipapircentralen.