Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Regnskab 1.-3. kvartal 2002Pressemeddelelse

Resultat i de første tre kvartaler af 2002: 6.414 mio. kr. efter skat

Danske Bank har i dag offentliggjort kvartalsrapport for de første tre kvartaler af 2002. Rapporten er tilgængelig på www.danskebank.com/regnskab. Her følger udvalgte hovedpunkter:

  • Danske Bank koncernens overskud efter skat udgjorde 6.414 mio. kr. mod 6.984 mio. kr. i samme periode 2001, hvor resultatet blandt andet var påvirket af en lav skatteudgift i tredje kvartal.
  • Basisindtægterne udgjorde 20.331 mio. kr. (Første tre kvartaler 2001: 21.270 mio. kr.).
  • Omkostningerne faldt i årets første tre kvartaler med 977 mio. kr. til 11.229 mio. kr. svarende til et fald på 8 pct. Omkostningsprocenten er nu nede på 55,2 pct. mod 57,4 pct. i samme periode 2001.
  • Tab og hensættelser faldt med 49 mio. kr. til 1.005 mio. kr.
  • Basisindtjeningen udgjorde 8.097 mio. kr. (Første tre kvartaler 2001: 8.010 mio. kr.) og beholdningsindtjeningen 707 mio. kr. (Første tre kvartaler 2001: 665 mio. kr.).
  • Danicas resultat før skat blev forbedret fra et underskud på 75 mio. kr. ultimo juni til et overskud på 310 mio. kr. ultimo september.
  • På baggrund af de gennemførte omkostningsreduktioner og en fortsat lav hensættelsesprocent forventes udviklingen i basisindtjeningen fortsat at være svagt positiv i forhold til 2001.

Ordførende direktør Peter Straarup udtaler: "Det er lykkedes at fastholde koncernens samlede basisindtjening på niveauet fra de første tre kvartaler sidste år. Bankaktiviteterne, der nu bidrager med 69 pct. af koncernens samlede basisindtjening før hensættelser, kunne præstere en fremgang på 12 pct. Det skyldes især omkostningsbesparelser på 14 pct. i Danmark, men også fremgang i indtægterne i Norge og UK."


Kontaktpersoner:
Ordførende direktør Peter Straarup, telefon 33 44 01 07
Økonomidirektør Jesper Ovesen, telefon 33 44 25 00